7 martie 2017

31 Martie 2017 asociat cu raportarea gestionării deșeurilor pentru 2016

31 Martie 2017 este termenul limită pentru raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor. Raportarea se face, potrivit Legii 211/2011, către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.Este primul an în care Legea 211/2011 prevede un termen limită pentru această acțiune, iar modificarea a fost adusă prin Ordonanța de urgență 68/2016 la 28 octombrie 2016.

Au obligația de a raporta datele și informațiile privind gestiunea deșeurilor următorii:

  • producătorii de deşeuri nepericuloase, 
  • unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, 
  • producătorii de deşeuri periculoase, 
  • operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri

Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.