28 februarie 2012

Noua procedura privind raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordinul MMP nr. 794 din 06.02.2012, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23/02/2012, descrie noua procedura privind raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Este stiut ca neindeplinirea obligatiilor de raportare a informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre autoritatea de mediu se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.


Ce prevede noua procedura?

Noua procedura imparte actorii din domeniul gestionarii ambalajelor si deseurilor din ambalaje in 4 grupe principale

Pentru fiecare dintre aceste grupe sunt definite formatele de colectare si raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje, autoritatea la care trebuie facuta raportarea si termenul limita pana cand se transmite aceasta raportare. 

Sunt definite 4 anexe cu formulare prestabilite. 

Termenul limita pentru raportare este 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui care se face raportarea.


Formatele de raportare vor fi puse la dispozitia utilizatorilor de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului, pe pagina de internet, in format „xls”. Raportarea se realizeaza atat in format electronic, cat si pe hartie.Aceasta raportare este diferita de raportarea catre Administratia Fondului pentru Mediu.

Procedura prevede si precizari cu caracter general privind modul de inregistrare a datelor si identificare prin coduri a deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru cele care sunt periculoase.

Sunt avute in vedere cu prioritate ambalajele si deseurile de ambalaje din: hartie si carton, plastic (PET), sticla, metal (Al), lemn.


De cand devine operationala procedura?


Procedura este operationala de la data publicarii in Monitorul Oficial, din 23.02.2012.
Tot de la aceasta data se abroga Ordinul MMGA nr. 929/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005.


Alte acte legale in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje:Hotărâre nr. 621/2005, din 23/06/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completari si modificari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005. Actul a intrat in vigoare la data de 20 iulie 2005

Ordin nr. 2742/2011, din 21/11/2011, pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 20/01/2012. Actul a intrat in vigoare la data de 20 ianuarie 2012.

Ordonanţă de urgenţă nr. 196/2005, din 22/12/2005, privind Fondul pentru mediu, cu completari si modificari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30/12/2005. Actul a intrat in vigoare la data de 30 decembrie 2005.

Hotărâre nr. 856/2002, din 16/08/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05/09/2002. Actul a intrat in vigoare la data de 05 septembrie 2002.

Lege nr. 211/2011, din 15/11/2011 privind regimul deşeurilor. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 25/11/2011. Actul a intrat in vigoare la data de 28 noiembrie 2011.