13 martie 2012

De la „audit de deseuri” la „programe de prevenire a generarii deseurilor”

Audit de deșeuri este o chestiune care sună bine, sofisticat și este o cerință legală  


Legea nr. 211/2011, la Capitolul 27 aduce în discuție un subiect nou pentru cei care generează ori dețin deșeuri: programele de prevenire a generării deșeurilor


Cine trebuie să dețină un astfel de program?


Potrivit art. 43. – „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială...”. 

Este interesant cum în definițiile de la anexa 1 la lege lipsesc cei doi termeni: „persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială” (a nu se confunda cu termenul de comerciant definit în lege la anexa 1, punctul 8) şi „persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială”. Acest lucru face ca mulți pești să intre în plasa articolului 43.


Despre ce este vorba?

„Având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligată (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială) să întocmească și să implementeze, .... un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. ”


De când se aplică această prevedere?

Începând cu anul 2012.


Ce sancțiuni sunt prevăzute?

Art. 61 (Capitolul 35. Sancțiuni) nu prevede sancțiuni legate de neîndeplinirea articolului 43.
Totuși, dacă citim mai atent legea există o legatură indirectă între auditul de deșeuri, programe și sancțiuni: neîndeplinirea prevederilor din art. 40 (3): „Autoritățile publice și operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale”, legate de prevederile art. 42 (2): „Programele de prevenire a generării deșeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la art. 37, ...”, asta ar putea duce usor la sancțiuni cu amendă între 15.000 lei și 30.000 lei.
  

Cine poate elabora un program de prevenire a generării deșeurilor?

Programul se poate elabora de cel în cauză (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială ) sau de către o terță persoană/asociație profesională.
Până la această dată nu s-au formulat cerințe specifice privind competențele ori acreditările necesare pe care trebuie să le dețină terța persoană/asociația profesională.


Ce este un audit de deseuri?

Dacă citești legea îți dai seama că nu este foarte clar ce este cu auditul de deșeuri și ce rol are el în întocmirea programelor cu pricina. El nu este ceva concret, ci doar „calea” prin care ajungi la program. Totuși, legiuitorul a stabilit o definitie a auditului de deseuri (anexa 1, pct. 1): 

„o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificarii deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor”.  

Ați înteles ceva din această definiție? Este ca și cum ai face ghemotoc toate cerințele din standardul ISO 14001 ori standardul ISO 9001 și apoi le despachetați și le întindeți pe sârma de rufe. Apoi presărați cu deșeuri printre ele.

În fine, am încercat să aflu dacă este stabilit un conținut ori o reglementare la nivel național cu privire la realizarea auditului de deșeuri și nu am aflat.

Fireste că, nu la noi ci la alții, literatura de specialitate este bogată și plină de detalii interesante cu privire la acest subiect. Un audit de deșeuri ca și conținut și abordare se bazeaza pe un întreg lant de procese, antrenează multe persoane dintr-o firmă și concurează cu succes orice sistem de management de mediu.

Deja am prezentat un astfel de mecanism tip – audit de deșeuri - și este în continuare subiect pentru cursurile dedicate Legii 211/2011 de anul acesta.

Să recapitulăm: De ce este nevoie de un audit de deșeuri? Evident pentru a elabora un program de prevenire a generării deșeurilor. Cui îi trebuie acest program? Legea iar ne lămureste rapid: Art. 42. - (1) „Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deșeurilor la nivel national.”

Mai multe despre auditul de deșeuri aici.