1 martie 2012

Evidenta gestiunii deseurilor

HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, prevede obligatii in domeniul gestiunii deseurilor.

Ce prevede HG 856/2002?

Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la hotarare, pentru fiecare tip de deseu

Aceste date, centralizate, se transmit anual autoritatilor publice teritoriale de protectia mediului, la cererea acestora.


Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor aplica aceasta prevedere numai pentru deseurile generate din activitatile proprii.Cum se completează evidența gestiunii deșeurilor? vezi aici.La completarea evidentei deseurilor se aplica un sistem de codificare a deseurilor conform listei din anexa nr. 2 la hotarare. Procedura prevede, pentru fiecare tip de deseu identificat, utilizarea unui cod format din 6 cifre (a se vedea art. 6 la hotarare). Deseurile periculoase trebuie marcate cu un asterisc (*) dupa codul de 6 cifre. Pentru mai multe detalii vizi aici.

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01 (a se vedea art. 8 punctul (3) la Ordinul MMP 794/2012).


Absenta evidentei gestiunii deseurilor, inscrierea de date incorecte in aceasta, neutilizarea codurilor deseurilor pentru completarea evidentei, precum si netransmiterea catre autoritatilor publice centrale si celor teritoriale de protectie a mediului a evidentei constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 7.500 lei.


Noua lege privind regimul deseurilor, Legea 211/2011, la Capitolul 32 „Pastrarea evidentei” prevede cerinte suplimentare. Neindeplinirea noilor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.


Care sunt noile obligatii aduse de Legea 211/2011?


Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt definiti in anexa nr. 1 la lege, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.


Acestia mai au obligatia sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani. Exceptie fac operatorii economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producatorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti ori brokeri sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de valorificare si eliminare si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.


Mai multe despre evidenta gestiunii deseurilor: apasa aici!

Cum codifici deseurile: apasă aici!

Iți mai recomand să citești: La început de an o repetiție cu Legea 211/2011
Trimiteți un comentariu