13 aprilie 2012

Aprobarea transportului de deseuri periculoase in 3 pasi

Completarea formularului de aprobare a transportului de deseuri periculoase (FATDP)


Atentie: Aceasta procedura nu este ceruta pentru transportul de deseuri periculoase in cantitati mai mici de 1 tona/an (nu se refera la an calendarisctic ci la anul de 365 zile de la primul transport).


Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la Generator sau detinator (expeditor), catre Destinatar, respectandu-se urmatoarele prevederi:


Pasul # 1:
Expeditorul completeaza un formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase (denumit in continuare FATDP), al carui model este prezentat in anexa nr. 1 la HG 1061/2008. FATDP, semnat si stampilat, este transmis catre Destinatarul deseurilor periculoase.

La stabilirea Destinatarului si a traseului de transport al deseurilor periculoase, Expeditorul va avea in vedere, pe cat posibil, respectarea principiului proximitatii (care spune ca deseurile sa fie tratate cat mai aproape de locul de generare).

FATDP se intocmeste in 6 exemplare originale si se pastreaza dupa cum urmeaza:

(1) un exemplar la Expeditor;

(2) un exemplar la Destinatar;

(3) un exemplar la Transportator;

(4) un exemplar la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului (denumita in continuare 
AJPM) care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase (a se vedea mai jos);

(5) un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (denumita in continuare ISU) al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor periculoase;

(6) un exemplar la AJPM in a carei raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor periculoase.

Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre Expeditor si Transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, si se autorizeaza de catre ISU al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.

 Pasul # 2:
Destinatarul deseurilor periculoase, la primirea FATDP, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informatii suplimentare din partea Expeditorului. Daca Destinatarul accepta efectuarea transportului, semneaza si stampileaza FATDP.

FATDP, semnat si stampilat de catre Destinatar, se transmite la AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare, pentru a se obtine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase. Termenul maxim de raspuns fiind de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate.
Aprobarea poate fi:
a) o aprobare data pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si un singur transport sau
b) o aprobare data pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si mai multe transporturi, caz in care valabilitatea aprobarii este de 2 ani de la data acordarii acesteia.

Pasul # 3:
AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare are urmatoarele atributii:
a)      de a semna si stampila FATDP, numai dupa ce verifica si analizeaza informatiile furnizate, daca este de acord cu operatiile de tratare aplicate deseurilor periculoase de catre destinatar;
b)      de a solicita informatii suplimentare de la expeditorul deseurilor periculoase, de la operatorul instalatiei de tratare sau de la Garda Nationala de Mediu, dupa caz;
c)      de a verifica daca transportul deseurilor periculoase respecta regimul ariilor naturale protejate si a Siturilor Natura 2000.
FATDP semnat si stampilat de catre AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare, este transmis astfel:
a)      Expeditorului deseurilor periculoase si AJPM in a carei raza teritoriala se afla Expeditorul, de catre AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare;
b)      ISU al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul pentru autorizarea rutei transportului deseurilor periculoase, de catre Expeditor.

IMPORTANT!
Aceasta procedura se aplica si in cazul in care Expeditorul deseurilor periculoase, Transportatorul si Destinatarul acestora sunt acelasi operator economic.

In cazul transportului de deseuri periculoase pe calea ferata:
1) Se aplica aceeasi procedura, cu mentiunea ca pentru obtinerea aprobarii de la AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare, Expeditorul deseurilor periculoase trebuie sa prezinte si acceptul Transportatorului.
2) In lipsa oricaruia dintre documentele insotitoare ale transportului, vagonul este primit si retinut in punctul de destinatie, urmand ca Destinatarul sa prezinte documentele necesare in cel mult 48 de ore, in caz contrar, vagonul fiind redirijat catre Expeditor.
3) Conditiile pentru transportul deseurilor periculoase pe calea ferata sunt prevazute in OG nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001.

Inapoi la articolul de baza: http://regimuldeseurilor.blogspot.com/2012/04/hg-10612008-privind-transportul.html