13 aprilie 2012

Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase

4 Pasi pentru completarea formularului de expeditie/transport deseuri periculoase (FETDP)


Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de 1 t/an:


 • formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, (denumit in continuare FETDP) al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la HG 1061/2008, nu trebuie sa contina aprobarea AJPM in raza careia se afla Destinatarul deseurilor periculoase.
 • Destinatarul deseurilor periculoase trebuie sa depuna la AJPM in raza careia se afla un exemplar din FETDP, semnat si stampilat, conform prevederilor HG 1061/2008.
Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate intr-o cantitate mai mare (n.n. si egal) de 1 t/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase trebuie sa fie insotit de FETDP si de FATDP.
Pasul # 1:
Expeditorul completeaza, semneaza si stampileaza FETDP.
FETDP se intocmeste in 6 exemplare, dupa cum urmeaza:
 1. un exemplar la Expeditor;
 2. un exemplar la Destinatar;
 3. un exemplar la Transportator;
 4. un exemplar la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului (denumita in continuare AJPM) care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase;
 5. un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (denumita in continuare ISU) al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor periculoase;
 6. un exemplar la AJPM in a carei raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor periculoase.
ISU al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul, dupa primirea unui exemplar din FATDP si a unui exemplar din FETDP, notifica, cu 48 de ore inainte de efectuarea transportului aprobat, toate ISU judetene, precum si Inspectoratele Judetene de Politie din judetele care vor fi tranzitate si cel de destinatie despre executarea transportului deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia. In cazul transportului feroviar si naval al deseurilor periculoase, ISU al judetului in a carui raza teritoriala se afla Expeditorul notifica Sectiile Regionale de Politie Transporturi care vor fi tranzitate si cea de destinatie despre transportul deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia.

IMPORTANT!!!
In cazul in care se realizeaza transporturi de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in FATDP, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, Expeditorul este obligat sa transmita catre ISU FETDP numai la efectuarea primului transport. Incepand cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase, Expeditorul este obligat sa informeze ISU cu 48 de ore inaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau e-mail. In informarea transmisa catre ISU se precizeaza cantitatea de deseuri periculoase care se transporta, numarul formularului de aprobare a transportului deseurilor periculoase in baza caruia se realizeaza acesta si date pentru identificarea transportatorului, asa cum sunt prevazute in FETDP.
In acest caz, FETDP se pastreaza la Expeditor, Transportator si Destinatar, acesta din urma avand obligatia sa raporteze anual AJPM in a carei raza teritoriala se afla ca deseurile periculoase au fost tratate in conformitate cu prevederile legale.
IMPORTANT!!!
Transportul deseurilor periculoase care se genereaza intr-o cantitate mai mica de 1 t/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase se efectueaza in baza FETDP, in care se precizeaza clar ca aceste deseuri periculoase sunt generate intr-o cantitate mai mica de 1 t/an. In acest caz, FETDP se intocmeste in 3 exemplare, care se pastreaza astfel: o copie la Expeditorul deseurilor periculoase, o copie la Destinatarul deseurilor periculoase si o copie la Transportatorul deseurilor periculoase. FETDP se prezinta de catre Expeditor, Transportator si Destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor periculoase.

Pasul # 2:
Transportatorul semneaza si stampileaza FETDP, la primirea deseurilor periculoase. Transportatorul transporta deseurile periculoase pe ruta aprobata in FATDP si le preda Destinatarului.

Pasul # 3:
Destinatarul, la primirea deseurilor periculoase, semneaza si stampileaza FETDP, confirmand acceptarea deseurilor periculoase.
Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastreze in conditii de siguranta si etichetata corespunzator un interval de cel putin 3 luni.
Pasul # 4:
Dupa efectuarea operatiilor de (colectare ori) tratare, Destinatarul semneaza si stampileaza FETDP, mentionand ca activitatea de colectare ori tratare a deseurilor periculoase s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare, si transmite o copie a acestuia la:
 1. Expeditorul deseurilor periculoase;
 2. AJPM in a carei raza teritoriala se afla Expeditorul deseurilor periculoase;
 3. AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare.
In cazul transportului de deseuri periculoase pe calea ferata:
1) Se aplica aceeasi procedura, cu mentiunea ca pentru obtinerea aprobarii de la AJPM in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare, Expeditorul deseurilor periculoase trebuie sa prezinte si acceptul Transportatorului.
2) In lipsa oricaruia dintre documentele insotitoare ale transportului, vagonul este primit si retinut in punctul de destinatie, urmand ca Destinatarul sa prezinte documentele necesare in cel mult 48 de ore, in caz contrar, vagonul fiind redirijat catre Expeditor.
3) Conditiile pentru transportul deseurilor periculoase pe calea ferata sunt prevazute in OG nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001.
Reveniti la articolul de baza: http://regimuldeseurilor.blogspot.com/2012/04/hg-10612008-privind-transportul.html