4 aprilie 2012

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Câteva aspecte de lămurit înainte de început

Orice încercare de a citi HG 1061/2008 trebuie precedată de o lectură a anexei 1 a Legii 211/2011. Aici găsim noile înțelesuri ale definițiilor utilizate în domeniul deșeurilor și, în particular, în acestă hotărâre de guvern.
Mă refer aici la doi termeni esențiali: primul - colectarea, al doilea - tratarea  deșeurilor. În sensul Legii 211/2011, colectare înseamnă strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare; iar tratarea înseamnă toate operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării.

De fapt recomand cu căldură o citire atentă a definițiilor din Legea 211/2011 înainte de a face efortul să înțelegeți textele legale mai noi sau mai vechi în domeniul deșeurilor și care sunt aplicabile, în vigoare.

Dacă am înțeles aceste lucruri, putem să înțelegem și cum stau astăzi lucrurile cu articolelor din HG 1061/2008. De exemplu, articolul 1 (3): „Transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care detin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare”. Este clar? 

Articolul de mai sus poate fi întețeles, după ce am parcurs definițiile din Legea 211/2011 astfel: „Transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici [...] de colectare și tratare”. Ok, mergem mai departe?

Ar mai fi un aspect de comentat la capitolul definții: practic nu avem nicio definiție a transportului de deșeuri, nici în Legea 211/2011, nici în această hotărâre de guvern, nici în altă parte. Nu este.

De asemenea, nu avem un înțeles pentru transportul de deșeuri cu sacoșa, chiar dacă acest lucru este o practică, o modă printre firmele mici care vor să scape de propriile deșeuri și aleg acest mod de transport până la cel mai convenabil tomberon. 

Avem în schimb o definiție care explică unde este locul transportului de deseuri: gestionarea deseurilor - „colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni [...]”.

Cu aceste lucruri lămurite putem discuta despre transportul de deșeuri pe teritoriul României.

3 proceduri incluse in HG 1061/2008

HG 1061/2008 prezintă în principal 3 proceduri dedicate transportului de deșeuri. Ele sunt aplicabile pe teritoriul României. Atentie: nu este vorba aici și de trecerea granițelor naționale, unde se aplică alte reglementări. Nu este locul lor zici.

Cele trei proceduri sunt:
(3)   Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, procedură detaliată în capitolul V și care este un caz particular de transport al deșeurilor periculoase.
Aceste proceduri sunt descrise mai jos.

Exista și un capitol VI care este bogat în sancțiuni. Vom discuta și despre acesta la momentul potrivit. Dar nu aici.

HG 1061/2008 are ca obiect transportul deseurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase, așa cum sunt ele prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002.


Acte de reglementare in domeniul transportului de deseuri periculoase, potrivit HG 1061/2008

 
HG nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania,Regulamentului privind Transportul International Feroviar al Marfurilor Periculoase RID - Apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificata prin Protocolul ratificat prin OG nr. 69/2001, aprobata prin Legea nr. 53/2002,

OG nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, republicata,

Ordinului ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul in trafic intern al marfurilor periculoase pe calea ferata,

OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini,

OG nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii, cu modificarile ulterioare,

Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari.