30 aprilie 2012

Obligatii ale persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii au urmatoarele obligatii:

(1)   Sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(2)   Sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantitatilor introduse de ele pe piata in anul precedent si sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic intreaga cantitate de anvelope uzate colectata. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3)   Sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pana la data de 15 martie, urmatoarele date, conform anexei nr. 4: a) cantitatea de anvelope introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut in anexa nr. 4; b) cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, in anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut in anexa nr. 4. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la  1.000 lei la 2.000 lei.

Obligatiile prevazute la punctul (2):

a)      se realizeaza etapizat, in procentele stabilite conform anexei nr. 3 la HG 170/2004, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata in anul precedent.
b)      pot fi indeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite,autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului. (a se vedea Ordin nr. 243/2004 din 19/07/2004, actul a intrat in vigoare la data de 06 august 2004).
La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportateNeindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la  5.000 lei la 10.000 lei.
Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii inceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz.

Mihai Dogariu
Trainer & Senior Auditor
Sisteme de management QEHS