30 aprilie 2012

Obligatii ale persoanelor juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate au urmatoarele obligatii:
a)      sa obtina autorizatia necesara in conformitate cu legislatia in vigoare
b)      sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz; (a se vedea anexa nr. 5)
c)      sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. b;
d)     sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, datele prevazute la lit. b)Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in anexa nr. 5 (Prima raportare s-a realizat la data de 15 martie 2006 pentru cantitatile aferente anului 2005).
Neindeplinirea obligatiilor de la punctele (b), (c) si (d) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportate. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la  5.000 lei la 10.000 lei.

Mihai Dogariu
Trainer & Senior Auditor
Sisteme de management QEHS