13 aprilie 2012

Transportul deșeurilor nepericuloase

Acest articol este o reeditare a unui articol ceva mai vechi, dar care a fost îmbunătățit.

Legea 211/2011 nu are o definiție pentru dețeurile nepericuloase. Totuși, în legislația de deșeuri am găsit o astfel de definiție. Nu este cine ști ce, dar are o formulare logică și este „legală”.


Actorii implicați în această procedură

Expeditorul deșeurilor nepericuloase: poate fi producătorul ori deținătorul deșeurilor nepericuloase (sursa de deșeuri nepericuloase) - locul de unde pleacă transportul de deșeuri nepericuloase.

Transportatorul deșeurilor nepericuloase: care nu trebuie în mod special să fie un operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului, dar mijlocul de transport este obligatoriu să dețină licență de transport mărfuri nepericuloase.

Destinatarul deșeurilor nepericuloase: care poate să fie ori un colector (punctul intermediar al deșeurilor nepericuloase) ori o instalatie de tratare a deșeurilor (punctul final al deșeurilor nepericuloase) - locul unde ajunge transportul de deșeuri nepericuloase.

Secvente în aplicarea procedurii

Expeditorul deșeurilor nepericuloase declansează procedura de transport al deșeurilor nepericuloase, moment în care completează formularul de încarcare-descarcare deșeuri nepericuloase. Acest formular însoțește transportul și ajunge la destinatar. De aici se confirmă primirea deșeurilor nepericuloase, după care, formularul ajunge înapoi la expeditor cu toate semnăturile și ștampilele prevăzute.

Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (denumit in continuare FIDDNP), al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la HG 1061/2008.

Destinatarul deșeurilor nepericuloase confirmă primirea deșeurilor nepericuloase, moment în care semnează și stampilează FIDDNP și transmite către expeditor formularul cu semnătură și ștampilă. Destinatarul poate să respingă motivat transportul de deșeuri nepericuloase.

Transportul deșeurilor nepericuloase destinate eliminarii

Deseurile nepericuloase destinate eliminarii se transporta de la Expeditor la Destinatar si se controleaza pe baza FIDDNP tipizat, cu regim special.

FIDDNP se completeaza de catre expeditor in 3 exemplare si se pastreaza dupa cum urmeaza:
  1. un exemplar semnat si stampilat la Expeditor,
  2. un exemplar la Transportator, (semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport),
  3. un exemplar se transmite Destinatarului prin intermediul Transportatorului.
Dupa semnarea si stampilarea FIDDNP de catre Destinatar, acesta il transmite Expeditorului prin fax sau prin posta, cu confirmare de primire.
Fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit de un FIDDNP.

FIDDNP este inregistrat de catre Destinatar intr-un registru securizat, inseriat si numerotat pe fiecare pagina.

Transportul deseurilor nepericuloase destinate colectarii ori tratarii (mai putin eliminarii)

Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare ori tratare se efectueaza pe baza FIDDNP, completat si semnat de catre Expeditorul, Transportatorul si Destinatarul deseurilor nepericuloase.

FIDDNP in baza caruia se realizeaza transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate colectarii ori tratarii se pastreaza astfel:
  1. copie la Expeditorul deseurilor,
  2. copie la Destinatarul acestora si
  3. copie la Transportatorul deseurilor.
Expeditorul, Destinatarul si Transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obligati sa prezinte FIDDNP la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor.

 Transportul deseurilor municipale

Transportul deseurilor municipale, efectuat de catre operatorii economici autorizati sa presteze serviciul de salubrizare in localitati, nu intra sub incidenta prevederilor HG 1061/2008. 

Operatorii economici prevazuti aici, care efectueaza transportul propriilor deseuri nepericuloase, cum ar fi deseurile de productie si deseurile asimilabile celor municipale, trebuie sa completeze FIDDNP.

Trimiteți un comentariu