23 iulie 2012

Colectarea separata a deseurilor

Am plecat cu articolul meu de la o cerinta repetata a clientilor mei in timpul auditurilor pentru sistemele de management de mediu, clienti care intampina aceeasi si aceeasi problema. Legislatia ori autoritatile de mediu le solicita sa colecteze separat deseurile de hartie, plastic, metal si sticla, iar operatorii de transport (colectorii ori cei care efectueaza operatiile de tratare a acestor deseuri) preiau amestecat aceste deseuri din amplasamentele lor.

Ce este de facut in aceasta situatie?
Este frustrant pentru auditat sa fie intrebat de auditor: „ce se intampla cu deseurile pe care el le colecteaza separat?”
Poate intr-o proportie de peste 99% din cazuri auditatii recunosc ca „cei care vin sa ia deseurile” valorificabile din hartie, plastic, metal si sticla utilizeaza un singur mijloc de transport auto in care amesteca toate aceste deseuri.

Este oare corecta aceasta practica?
Am intrebat pe auditatul meu apoi: „ce face operatorul lui de transport deseuri cu deseurile amestecate astfel?”.
In cele mai multe dintre situatiile prezentate de auditat, raspunsurile au sunat in felul urmator: „acolo unde ajung deseurile noastre exista o instalatie care separa deseurile pe tipuri de deseuri, apoi sunt trimise catre valorificare”.

Cine si unde greseste?
Am incercat sa vad unde este problema auditatilor mei. Pe de o parte autoritatea de mediu le cere sa faca o colectare pe tipuri de deseuri / coduri de deseuri (!!!). Pe de alta parte operatorii de transport vin si iau deseurile amestecat. Este intr-adevat o treaba fara iesire!

Ce spune legea?
Pentru a intelege ce si cum cere autoritatea de mediu, am pornit pe firul Legii 211/2011 care prevede urmatoarele:
1)      La art. 14. alineat (1): „pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.” Pana aici toate bune.
2)      Mai departe, acelasi articol, la alineatul (2) spune: „operatorii economici care asigura colectarea si transportul deseurilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor prevazute la alin. (1) si de a nu amesteca aceste deseuri.”
Ceea ce spune legea la paragraful 1 de la art. 14 este clar pentru auditat. El colecteaza separat deseurile de hartie, metal, plastic si sticla. Pentru asta si-a stabilit locatii separate, controlate, containere etichetate in care pune aceste deseuri cu scopul de a le trimite catre un colector ori o instalatie de tratare (evident de valorificare), prin intermediul unui transportator.

Problema vine atunci cand transportatorul (care de cele mai multe ori este si colector ori valorificator) preia deseurile amestecate.
In viziunea autoritatii de mediu amestecarea acestor deseuri constituie contraventie.

Ce se intelege prin colectare separata?
Colecatrea separata, potrivit anexa nr. 1 din lege, la punctul 7 prevede: „colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora”.
Cu alte cuvinte legea spune ca pentru a colecta separat nu trebuie sa mergi obligatoriu la nivel de ”tip de deseu” sau „cod de deseu conform HG 856/2002” (de exemplu: hartia separat de plastic, separat de metal, separat de sticla) ci pe „flux de deseuri”, care poate sa includa mai multe tipuri de deseuri, iar prin natura lor faciliteaza tratarea specifica a acestora. Este clar!

Ce se intampla la instalatia de valorificare?
Un operator care are in proprietate o instalatie de valorificare deseuri, care de altfel este autorizata de autoritatea de mediu si care preia ca atare, amestecat, diferitele tipuri de deseuri - de hartie, carton, plastic, sticla si metal - este interesata sa obtina de la furnizorii sai (producatori ori detinatori de deseuri) aceste deseuri amestecate, ca flux de deseuri bine definit si nu ca tip de deseuri. Instalatia lui prelucreaza deseuri amestecate, iar produsul este valorificat.
Daca ar lua deseurile de hartie separate de cele de plastic etc. inseamna ca instalatia lui nu face ce trebuie sa faca, adica sa le separe pe tipuri de deseuri, iar asta inseamna ca apare si la el o problema (repet, pentru o instalatie care asta stie sa faca si care functioneaza in baza unei autorizatii de mediu).

Deci cum este mai bine sa procedam?
Raspunsul ar trebui sa fie dat de fluxul de deseuri cerut de operatorul autorizat pentru tratarea deseurilor, si nu de tipul de deseu care trebuie colectat. 
Acel operator a fost deja autorizat de autoritatea de mediu sa preia deseul amestecat si sa-l transforme in mai multe movile de deseuri, pe tipuri de deseuri, cu scopul ulterior de valorificare.
Legea nr. 211/2011, la anexa nr. 1 nu prevede o definitie pentru fluxul de deseuri. Avem doar definitia colectarii separate, colectare care se realizeaza pe fluxuri de deseuri, nu pe tipuri de deseuri (coduri, conform HG 856/2002).
Cand vorbesc de fluxuri de deseuri ma refer, de exemplu, la prevederile HG. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate. La anexa nr. 1 colectarea uleiurilor uzate se face pe 3 categorii de deseuri – (n.n. 3 containere diferite, etichetate corespunzator) - 3 grupe de amestecuri de deseuri de uleiuri uzate. Fiecare din cele trei categorii de deseuri au in componenta mai multe tipuri de deseuri (de exemplu la categoria 1 sunt incluse 7 tipuri de deseuri codificate conform HG 856/2002). Dar si aici apare o noua problema. Atunci cand vrei sa completezi formularele de transport deseuri conform HG 1061/2008, aceste formulare asigura transportul deseurilor pe tip (cod) de deseu si nu pe flux de deseuri (deseuri amestecate).

Sa ne intorcem la sistemele de management de mediu
Auditatii pe buna dreptate se intreaba si asteapta de la auditor un raspuns: cine greseste? Nu poti sa dai un raspuns clar (n.n. nici nu trebuie, auditorul doar intreaba!!!).
Sistemele de management de mediu prevad, acolo unde este cazul, definirea de criterii de operare (reguli) pe care sa le utilizezi in sistem, astfel incat daca trebuie sa colectezi separat deseurile, angajatii trebuie sa le urmeze. Iar raspunsul de la acestia este o noua intrebare: „dar daca pe noi ne obligati sa colectam separat deseurile, pe tipuri de deseuri, de ce cei care vin sa ne ia deseurile le pun amestecat in masina de gunoi?

Ce se intampla in cazul institutiilor publice?
Aici, pe langa prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, mai este aplicabila o alta lege, Legea 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
Aceasta a doua lege se refera la un set de masuri aplicabile, suplimentar fata de prevederile Legii 211/2011, in cazul institutiilor publice astfel cum sunt ele definite in Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar, masuri care au in vedere colectarea selectiva (n.n. nu separata) a deseurilor de hartie, carton, plastic, metal si sticla, pe 3 fluxuri principale de deseuri
  • Primul flux de deseuri este hartia si cartonul, 
  • Al doilea plastic si metal, 
  • Iar al treilea sticla. 
Sunt prevazute si coduri de culoare pentru semnalizarea containerelor.
Pentru aceste fluxuri de deseuri institutia publica trebuie sa asigure colectarea dupa anumite reguli in interiorul lor, dar si obligativitatea ca cel care asigura transportul acestor fluxuri de deseuri sa respecte regula. Astfel, preluarea deseurilor care nu sunt colectate selectiv de catre operatorul economic autorizat sa preia deseurile; ori neasigurarea de catre operatorul economic autorizat a preluarii selective a deseurilor duce la contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (n.n. amenda mai mica decat in cazul nerespectarii aceleiasi prevederi la art.14 (2) din Legea 211/2011).

Mihai Dogariu
Auditor & Lector QEHS