8 august 2012

ANEXA Nr. 2 la HG 235/2007DECLARAŢIE
pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse in anexa nr. 2 la HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la HG. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Codul deseului |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Categoria |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Cantitatea ..................................................................

Date referitoare la producatorul de deseuri. În casuta treceti cifra corespunzatoare.
|_| 1 = Generatori/Detinatori 2 = Unitatea colectoare

Firma
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Strada |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Nr. |_|
Codul postal |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Localitatea |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, in concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.


Localitatea                         Data                      Semnatura
..........................         ....................        ......................
                                                                 (stampila firmei)

NOTĂ:
1. Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.
2. Originalul insoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.