8 august 2012

Interdictii pentru persoanele fizice si operatorii economici
Persoanele fizice care detin in gospodarie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei).


Interdictii:


Amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
a) Sa deverseze uleiurile uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele de canalizare;
b) Sa evacueze pe sol sau sa depoziteze in conditii necorespunzatoare uleiurile uzate, precum si sa abandoneze reziduurile rezultate din valorificarea si incinerarea acestora.

Cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
c) Sa valorifice si sa incinereze uleiurile uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;
d) Sa amestece diferitele categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)

Cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice:
e) Sa amestece uleiurile uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;

Cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
f) Sa amestece uleiurile uzate cu alte substante care impurifica uleiurile; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)
g) Sa incinereze uleiurile uzate in alte instalatii decât cele prevazute in HG. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)
h) Sa colecteze, sa stocheze si sa transporte uleiurile uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;
i) Sa gestioneze uleiurile uzate de catre persoane neautorizate;
j) Sa utilizeze uleiurile uzate ca agent de impregnare a materialelor. (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)


ATENTIE:

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.