8 august 2012

Obligații ale deținătorilor de uleiuri uzate

Cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice pentru:


a) Sa predea uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

b) Sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c) Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. b). {datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 19}

Reveniti la articolul de baza.

ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:

- sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
- planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.