8 august 2012

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate



Cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) Sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
b) Sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propriaraspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
c) Sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
d) Sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si inregistrarea predarii acestora in conformitate cu prevederile lit. b);
e) Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. d). {datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 19}


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.