8 august 2012

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare/alte operatii de valorificare a acestoraCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii si instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai in cazul in care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari in concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate, precum si respectarii prevederilor lit. b);

d) sa regenereze uleiurile uzate astfel incât uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a caror concentratie sa il clasifice ca deseu periculos, [conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare - a se vedea ca aceste acte legale sunt abrogate/ a se citi deseu periculos conform Legii 211/2011];

e) sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f). { datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit art. 19 al. (1)}


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.