8 august 2012

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare/eliminare prin incinerare a uleiurilorCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa respecte valorile limita de emisie prevazute de HG. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in desfasurarea activitatii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atât in uleiul uzat, cât si in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinand seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;

d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;

e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat in vederea coincinerarii/eliminarii;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f) { datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit art. 19 al. (1)}.

Fara contraventie:
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) {care prevede: amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase} este permisa amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, in situatia valorificarii acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Trimiteți un comentariu