8 august 2012

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzateConform HG 235/2007, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate trebuie sa respecte prevederile art. 23 si 24 din OUG 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordinului MAPAM/MTCT/MEC 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare. Cele doua texte legale sunt abrogate la aceasta data si se iau in considerare articole aplicabile din Legea 211/2011 si HG 1061/2008.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.