8 august 2012

Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri si lubrifiantiCu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice:

Art. 14. - (1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat in locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!"

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frâna si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant in amestec cu motorina.
Acest produs dupa utilizare are codul ............................, conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se incadreaza in categoria de colectare ................................ ."


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.