8 august 2012

Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri (persoane responsabile)(1) Producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti in continuare persoane responsabile, sunt obligati sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzator cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului de catre persoanele responsabile.

(3) În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot incheia acorduri voluntare cu autoritatile publice centrale si/sau locale.

(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa tina evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;

b) datele de identificare ale operatorilor economici care colecteaza uleiurile uzate in numele persoanelor responsabile;

c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici carora le-au fost predate in vederea valorificarii/eliminarii.

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia:

a) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la alin. (4);

b) sa puna la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea in siguranta a uleiurilor.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.