10 septembrie 2012

Modificări în cadrul procedurilor care vizează gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori începând cu data de 04 septembrie 2012


Ordin nr. 2.743/3.189 din 12 decembrie 2011 suferă modificări care generează efecte după data de 04 septembrie 2012. Acest ordin are ca scop aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare.
În cadrul Monitorului Oficial, partea I, nr. 632 din 04/09/2012 este publicat Ordinul comun al Ministerul Mediului şi Pădurilor şi al Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu nr. 2.366/1.548 care cuprinde noile prevederi. Efectele acestui ordin intra in vigoare la aceeaşi dată cu publicarea lui în M.O.

Despre procedură:

Procedura descrisă în Ordinul comun nr. 2.743/3.189 din 12 decembrie 2011 este prevăzută prin H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, la art. 71.  Acest articol a fost introdus prin punctul 3. din HG nr. 1079/2011 începând cu 03.11.2011.
La data de 04 septembrie 2012 procedura suferă modificări.

Procedura cuprinde următoarele 10 articole şi 8 anexe:

ARTICOLUL 1: Prevederi generale;
ARTICOLUL 2: Depunerea solicitării în vederea emiterii licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru aprobarea planului de operare pentru producătorii individuali;
ARTICOLUL 3: Criterii de autorizare;
ARTICOLUL 4: Etapa de evaluare a solicitării de autorizare;
ARTICOLUL 5: Obligaţii ale organizaţiilor colective licenţiate, precum şi ale producătorilor individuali care au obţinut aprobarea planului de operare
ARTICOLUL 6: Valabilitatea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi a pianului de operare pentru producătorii individuali;
ARTICOLUL 7: Raportul anual de activitate;
ARTICOLUL 8: Revizuirea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi revizuirea planului de operare pentru producătorii individuali;
ARTICOLUL 9: Anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi a numărului de înregistrare din registrul producătorilor de baterii şl acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din HG nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
ARTICOLUL 10: Anexe

Anexe la procedură:

Anexa nr. 1: Cerere de acordare a licenţei de operare;
Anexa nr. 2: Cerere de aprobare a planului de operare;
Anexa nr. 3: Licenţă de operare;
Anexa nr. 4: Planul de operare pentru organizaţiile colective;
Anexa nr. 5: Planul de operare pentru producătorii individuali;
Anexa nr. 6: Raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective;
Anexa nr. 7: Raportul anual de activitate pentru producătorii individuali;
Anexa nr. 8: Declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate a membrilor Comisiei de evaluare şi autorizare.