20 decembrie 2012

Update legislativ - Deseuri din activitati medicale

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012 au aparut urmatoarele acte legislative care se refera la deseurile provenite din activitati medicale:Norma tehnica 2012 - Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

Metodologie 2012 - Metodologie de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

Ordin nr. 1226/2012 - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

Comentarii pe marginea acestor texte intr-un articol viitor.