21 martie 2012

„Ierarhizarea deseurilor” si „protectia sanatatii populatiei si a mediului” se dau la pachet

Dacă citești noua Lege a deșeurilor observi că apar des referiri la două art. 4 și art. 20Articolul 4 ne spune cum este cu ierarhizarea deșeurilor

Articolul 20 ne spune despre protecția sănătății și a mediului.

Neîndeplinirea prevederilor din cele două articole de lege nu conduce direct la sancțiuni. Totuși, dacă analizăm textul de lege, observăm că apar două articole în care se face referire la ele, iar amenda este de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Mai multe despre sancțiunile din Legea 211/2011 pentru producătorii și deținătorii de deșeuri aici.


La ce se referă sancțiunile cu pricina?

Capitolul 9. Valorificarea deșeurilor: art. 13. - Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20.

Capitolul 14. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor: art. 22. - (1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.


Despre ce este vorba aici?

Cum operațiile de valorificare a deșeurilor sunt parte din operațiile de tratare a deșeurilor (tratarea deșeurilor include și toate operațiile de valorificare a deșeurilor), cele două articole se referă cam la același lucru ori, articolul 13 este un caz particular al articolului 22 (1).

În fine, ideea este că producătorul de deșeuri și deținătorul de deșeuri trebuie să realizeze operațiile de tratare a deșeurilor cu luarea în considerare a „ierarhiei deșeurilor” și să asigure totodată și „protecția sănătății populației și a mediului”. 

Dacă nu se întâmplă treaba asta înseamnă amendă, iar lucrurile devin serioase. Amenda este de la 20.000 lei la 40.000 lei.


Mai multe despre ierarhizarea deșeurilor aici.

Mai multe despre protecția sănătății populației și a mediului aici.

Concluzie

Ierarhizarea deseurilor si protectia sanatatii populatiei si a mediului reprezinta obligatii si nu optiuni. Neindeplinirea acestora duce la amenzi usturatoare.

Responsabilii cu gestionarea deseurilor de la nivelul producatorilor ori detinatorilor de deseuri trebuie sa intreprinda demersuri concrete privind respectarea ierarhiei deseurilor si protectia sanatatii populatiei si a mediului atunci cand proiecteaza, aplica, verifica si analizeaza eficacitatea sistemului de management al deseurilor din cadrul organizatiilor lor.


13 martie 2012

De la „audit de deseuri” la „programe de prevenire a generarii deseurilor”

Audit de deșeuri este o chestiune care sună bine, sofisticat și este o cerință legală  


Legea nr. 211/2011, la Capitolul 27 aduce în discuție un subiect nou pentru cei care generează ori dețin deșeuri: programele de prevenire a generării deșeurilor


Cine trebuie să dețină un astfel de program?


Potrivit art. 43. – „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială...”. 

Este interesant cum în definițiile de la anexa 1 la lege lipsesc cei doi termeni: „persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială” (a nu se confunda cu termenul de comerciant definit în lege la anexa 1, punctul 8) şi „persoana juridică ce exercită o activitate de natură industrială”. Acest lucru face ca mulți pești să intre în plasa articolului 43.


Despre ce este vorba?

„Având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligată (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială) să întocmească și să implementeze, .... un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. ”


De când se aplică această prevedere?

Începând cu anul 2012.


Ce sancțiuni sunt prevăzute?

Art. 61 (Capitolul 35. Sancțiuni) nu prevede sancțiuni legate de neîndeplinirea articolului 43.
Totuși, dacă citim mai atent legea există o legatură indirectă între auditul de deșeuri, programe și sancțiuni: neîndeplinirea prevederilor din art. 40 (3): „Autoritățile publice și operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare elaborării planurilor, potrivit prevederilor legale”, legate de prevederile art. 42 (2): „Programele de prevenire a generării deșeurilor pot să facă parte din planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la art. 37, ...”, asta ar putea duce usor la sancțiuni cu amendă între 15.000 lei și 30.000 lei.
  

Cine poate elabora un program de prevenire a generării deșeurilor?

Programul se poate elabora de cel în cauză (persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială ) sau de către o terță persoană/asociație profesională.
Până la această dată nu s-au formulat cerințe specifice privind competențele ori acreditările necesare pe care trebuie să le dețină terța persoană/asociația profesională.


Ce este un audit de deseuri?

Dacă citești legea îți dai seama că nu este foarte clar ce este cu auditul de deșeuri și ce rol are el în întocmirea programelor cu pricina. El nu este ceva concret, ci doar „calea” prin care ajungi la program. Totuși, legiuitorul a stabilit o definitie a auditului de deseuri (anexa 1, pct. 1): 

„o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificarii deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor”.  

Ați înteles ceva din această definiție? Este ca și cum ai face ghemotoc toate cerințele din standardul ISO 14001 ori standardul ISO 9001 și apoi le despachetați și le întindeți pe sârma de rufe. Apoi presărați cu deșeuri printre ele.

În fine, am încercat să aflu dacă este stabilit un conținut ori o reglementare la nivel național cu privire la realizarea auditului de deșeuri și nu am aflat.

Fireste că, nu la noi ci la alții, literatura de specialitate este bogată și plină de detalii interesante cu privire la acest subiect. Un audit de deșeuri ca și conținut și abordare se bazeaza pe un întreg lant de procese, antrenează multe persoane dintr-o firmă și concurează cu succes orice sistem de management de mediu.

Deja am prezentat un astfel de mecanism tip – audit de deșeuri - și este în continuare subiect pentru cursurile dedicate Legii 211/2011 de anul acesta.

Să recapitulăm: De ce este nevoie de un audit de deșeuri? Evident pentru a elabora un program de prevenire a generării deșeurilor. Cui îi trebuie acest program? Legea iar ne lămureste rapid: Art. 42. - (1) „Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului adoptă, până la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării deșeurilor la nivel national.”

Mai multe despre auditul de deșeuri aici.

1 martie 2012

Evidenta gestiunii deseurilor

HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, prevede obligatii in domeniul gestiunii deseurilor.

Ce prevede HG 856/2002?

Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la hotarare, pentru fiecare tip de deseu

Aceste date, centralizate, se transmit anual autoritatilor publice teritoriale de protectia mediului, la cererea acestora.


Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor aplica aceasta prevedere numai pentru deseurile generate din activitatile proprii.Cum se completează evidența gestiunii deșeurilor? vezi aici.La completarea evidentei deseurilor se aplica un sistem de codificare a deseurilor conform listei din anexa nr. 2 la hotarare. Procedura prevede, pentru fiecare tip de deseu identificat, utilizarea unui cod format din 6 cifre (a se vedea art. 6 la hotarare). Deseurile periculoase trebuie marcate cu un asterisc (*) dupa codul de 6 cifre. Pentru mai multe detalii vizi aici.

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01 (a se vedea art. 8 punctul (3) la Ordinul MMP 794/2012).


Absenta evidentei gestiunii deseurilor, inscrierea de date incorecte in aceasta, neutilizarea codurilor deseurilor pentru completarea evidentei, precum si netransmiterea catre autoritatilor publice centrale si celor teritoriale de protectie a mediului a evidentei constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 7.500 lei.


Noua lege privind regimul deseurilor, Legea 211/2011, la Capitolul 32 „Pastrarea evidentei” prevede cerinte suplimentare. Neindeplinirea noilor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.


Care sunt noile obligatii aduse de Legea 211/2011?


Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt definiti in anexa nr. 1 la lege, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.


Acestia mai au obligatia sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani. Exceptie fac operatorii economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producatorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti ori brokeri sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de valorificare si eliminare si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.


Mai multe despre evidenta gestiunii deseurilor: apasa aici!

Cum codifici deseurile: apasă aici!

Iți mai recomand să citești: La început de an o repetiție cu Legea 211/2011