21 ianuarie 2014

Legea 211/2011 sora cu Codul Penal

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicata in MOF nr. 757 - 12/11/2012, Partea I) prevede la art. 233 modificarea art. 63 din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.


Schimbarea va produce efecte incepând cu data de 01 februarie 2014.

Conform noilor prevederi aplicabile de la 1 februarie 2014, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda (printre altele) neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase.

Cu alte cuvinte daca nu iau ori nu respecta masurile obligatorii impuse prin lege ori prin autorizatiile de mediu/autorizatiile integrate de mediu, actorii care efectueaza activitati de colectare, tratare si transport al deseurilor periculoase vor fi supusi unor pedepse mult mai aspre decat pâna la data de 1 februarie 2014, inclusiv inchisoare.

***

Am scris si o sa mai scriu despre asta: intrebarea fireasca este de ce legiuitorul pune in aceeasi linie tratarea deseurilor cu valorificarea si eliminarea deseurilor. Parca nimeni nu vrea sa ia in considerare ceea ce scrie la punctul 21 din anexa nr. 1 la Legea 211/2011, adica „tratare = operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării”.

***

Textul complet al art. 63 din Legea nr. 211/2011, modificat si completat va avea urmatorul continut: a se vedea aici.

Mai multe despre infracțiunile asociate cu regimul deșeurilor aici.

Trimiteți un comentariu