31 ianuarie 2014

Modificarile aduse la Legea 211/2011 vor schimba compartamentul producătorilor de deşeuri?
Dialog cu Simona VAIDA, Public Affairs la Asociaţia Recolamp

Guvernul României a pregătit un proiect de Ordonanţă de urgenţă care se află în prezent în faza de dezbatere publică şi este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. Acest proiect de Ordonanţă de urgenţă vizează schimbări şi completări la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Încă din preambul, proiectul la Ordonanţa de urgenţă ne spune că România a fost avertizată şi este ameninţată cu procedura de infringement în cazul în care anumite aspecte din Legea 211/2011 nu sunt clarificate corespunzător.

Dosarul nr. 5111/13/ENVI, deschis României de către Comisia Europeană în programul EU Pilot, precum și scrisoarea transmisă în data de 21 mai 2013, prezintă detaliat nemulţumirile Comisiei. Nu dispunem de textul celor două documente, dar după o lectură a proiectului de Ordonanţă de urgenţă putem deduce cu uşurinţă că nemulţumirile Comisiei au fost nenumărate. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă aduce 56 de amendamente la Legea 211/2011, toate prezentate la Art. I.

La Art. II, proiectul de Ordonanţă de urgenţă ne spune că orice referire viitoare la HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare se înțelege ca trimitere la viitoarea ordonanță de urgență.

La Art. III,  proiectul de Ordonanţă de urgenţă abrogă HG 856/2002, precum şi HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

În fine, la Art. IV, proiectul de Ordonanţă de urgenţă spune că Legea 211/2011 se va republica, ca urmare a noilor completări şi modificări în Monitorul Oficial al României, Partea I.

***

Pornind de la această schimbare impusă, noul proiect de Ordonanţă de urgenţă aduce unele modificări şi completări care incită cititorul, în special pe cei cărora le este adresată legea.

Am solicitat punctul de vedere al uneia dintre persoanele care este implicată în activităţile de gestionare a deşeurilor, în special în aplicarea prevederilor din Legii 211/2011.

Simona VAIDA, Public Affairs la Asociatia Recolamp, discută despre modificările la art. 17 din Lege, acolo unde România are de îndeplinit obiective conform Directivei 2008/98/CE şi care, în proiectul de Ordonanţă de urgenţă sună aşa:

„12. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Nu mai târziu de anul 2015, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1), autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării colectării separate pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deșeurilor cum ar fi cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării de minimum 50% din masa totală;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări [...].”

Acest articol trebuie citit împreună cu modificările din proiect de la punctul 45.

„45. La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 17, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de deținători legali ai deșeurilor municipale încredințate, organizează ȋn condiţiile legii vânzarea materialelor cu valoare de piață rezultate din colectarea separată/sortarea deşeurilor, iar fondurile obţinute se folosesc exclusiv pentru finanțarea gestionării deşeurilor municipale.”

Conform Simonei VAIDA, „art. 17 se referă şi la producătorii de deşeuri. În acest caz, deşeurile lor le aparţin şi pot să le vândă. Dacă autorităţile încurajează vânzarea deşeurilor înseamnă că producătorii sau organizaţiile colective vor începe să participe la licitaţiile de deşeuri. În general, la licitaţii se încurajează vânzarea la preţurile cele mai mari. În acest fel vor creşte nejustificat costurile de gestionare a deşeurilor, va creşte valoarea timbrului verde (în cazul gestionării DEEE-urilor) şi se va încălca astfel prevederea Directivei pe DEEE, care spune că aceste costuri nu trebuie să depăşească costurile reale. În cazul licitaţiilor, nu putem vorbi de costuri reale.”


De asemenea, „îndeplinirea ţintelor (prevăzute la art. 17 din Lege) va avea de suferit datorită încurajării vânzării de deşeuri.” „Dacă populaţia ia la cunoştinţă faptul că primăriile vând deşeurile preluate de la ei,” explică Simona VAIDA, „va fi descurajată înfiinţarea punctelor de colectare municipale şi colectarea selectivă, căci oamenii vor dori să vândă ei înşişi aceste deşeuri către centrele de valorificare. Ei nu vor mai preda gratuit aceste deşeuri, preferând să le depoziteze în condiţii neconforme (curţi, pivniţe, garaje, mediul rural) în vederea <vânzării> lor ulterioare. Odată format acest comportament, el va putea fi corectat foarte greu.”

Mihai Dogariu
Auditor si lector
Sisteme de management ISO/OHSAS

Articole in legatura cu schimbarile la Legea 211/2011:
Legea 211/2011 se modifica?
Legea 211/2011 sora cu Codul PenalTrimiteți un comentariu