26 februarie 2014

Câteva sfaturi atunci când completaţi evidenţa gestiunii deşeurilor

Câteva sfaturi atunci când completaţi evidenţa gestiunii deşeurilor:

Evidenţa gestiunii deşeurilor reprezintă o raportare cu un set de 4 capitole şi 4 tabele aparţinătoare. Ele se găsesc în anexa nr. 1 la HG 856/2002.

În continuare am să încerc să prezint cum și ce este important de știut atunci când completați evidența gestiunii deșeurilor:

1. Nu uitaţi să completaţi informaţiile din preambul, adică: (a) denumire agentul economic, (b) anul, (c) tipul de deşeu, (d) cod (conform codificării din anexa nr. 2 la HG 856/2002), (e) starea fizică şi (f) unitatea de măsură. Evitaţi la unitatea de măsură, pe cât posibil să completaţi cu „bucăţi”. De preferat este „metrul cub” sau „tone”, „kilograme” etc.

2. Evidenţa gestiunii deşeurilor se completează separat pentru fiecare an, de exemplu 2013 şi se raportează (transmite la APM) în anul următor, adică 2014. Asta dacă nu este cerut de autoritatea de mediu o raportare cu altă frecvenţă – lunar, trimestrial etc. Verificați în autorizațiile de mediu acest aspect.  

3. Evidenţa gestiunii deşeurilor se completează separat pentru fiecare tip de deşeu, iar pentru acesta un singur cod de deşeu. Nu puneţi mai multe tipuri ori coduri de deşeuri împreună.

4. La capitolul 1, tabelul cere „cantităţi de deşeuri” – „generate”, din care „valorificate” ori „eliminate” şi prin diferenţă „rămase în stoc”. Aici „generate” înseamnă de regulă „câte deşeuri au fost produse în luna respectivă”; „valorificate” înseamnă „câte deşeuri au ajuns la instalaţia de valorificare” ori „au fost valorificate în propria instalaţie de valorificare, dacă există aşa ceva”; „eliminate final” sau eliminare înseamnă „câte deşeuri au ajuns la instalaţia de eliminare” ori „au fost eliminate în propria instalaţie de eliminare, dacă există aşa ceva”; iar „rămasă în stoc” înseamnă „câte deşeuri au mai rămas la sfârşitul lunii în amplasament, adică nu au plecat către valorificare ori eliminare”. Evident toate cantităţile exprimate în unităţile de măsură menţionate în preambul, punctul 1(f).

5. Există o particularitate la completarea tabelului de la capitolul 1, pentru cantitatea rămasă în stoc în luna ianuarie a anului respectiv. Este posibil ca în anul anterior, cantitatea „rămas în stoc” să nu fie zero, iar această cantitate se adaugă la cea din ianuarie.

6. Tabelul 1 se completează pentru fiecare lună a anului şi se însumează la sfârşitul anului pe verticale, rezultând cantităţile anuale generate, valorificate, eliminate, rămase în stoc.

7. Capitolul 2 (tabelul 2) din evidenţa gestiunii deşeurilor se numeşte „stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor”. Termenii utilizaţi aici nu au în totalitate semnificaţia definiţiilor din anexa nr. 1 la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. Pentru completarea acestui tabel trebuie utilizați termenii din nota de subsol a acestui tabel. Astfel aflăm că tipul de stocare poate fi: RM - recipient metalic, RP - recipient de plastic etc.; modul de tratare - TM - tratare mecanică, TC - tratare chimică, TMC - tratare mecano-chimică etc. şi aşa mai departe. Rolul nostru este să alegem şi să menţionăm prin codurile din nota de tabel „ceea ce se întâmplă cu deşeurile noastre de la generare până la şi la debarasarea deşeurilor din amplasament”. Treaba asta trebuie făcută lună de lună şi total la sfârşitul anului.

8. Ce apare interesant la  Capitolul 2 (tabelul 2) din evidenţa gestiunii deşeurilor este coloana intitulată „secţia”. Evident că nu toţi „producătorii de deşeuri…” au secţii sau activităţile lor nu sunt împărţite pe secţii. Totuşi aici trebuie completat ceva. Este locul potrivit să menţionaţi locul de generare (sau de producere) a deşeurilor respective.

9. Capitolul 3 şi tabelul aferent cu denumirea „Valorificarea deşeurilor”. Cantitatea de deşeuri valorificate (coloana 3) trebuie să corespundă ca valori cu ceea ce am completat la coloana 4 din tabelul de la Capitolul 1 „Generarea deşeurilor”. Asta pentru fiecare lună şi total an, în unitatea de măsură specificată în preambul, punctul 1(f).

10. Capitolul 3 şi tabelul: coloana 4 este denumită „Operaţia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001”. Legea 426 şi anexa IIB sunt abrogate din 28 noiembrie 2011 de către Legea 211/2011. Asta înseamnă că la această coloană trebuie luat echivalentul din Legea 211/2011, adică Anexa nr. 3 la Legea 211/2011, şi de aici codurile respective.

11. Capitolul 3 şi tabelul: coloana 5 este denumită „Agentul economic care efectuează operaţia de valorificare”. Aici trebuie să menţionăm, aşa cum scrie în tabel - denumirea celui care face operaţiunea de valorificare, nu cel care ne colectează nouă deşeurile. Foarte frecvent în practică apare aici denumirea colectorului de deşeuri în loc de a celui care face valorificarea. Cel care completează această informaţie, de regulă nu este interesat decât de cel care îi ia deşeurile şi mai puţin unde aceste deşeuri ajung să fie valorificate ori eliminate.

12. Capitolul 4 şi tabelul asociat se completează de regulă ca şi tabelul de la Capitolul 3, cu menţiunea că este vorba de „eliminarea deşeurilor”, iar operaţiile de eliminare sunt cele din Anexa nr. 2 la Legea 211/2011.

13. Toate cele 4 tabele reprezintă evidenţa gestiunii deşeurilor pentru un tip de deşeuri. Dacă aveţi de păstrat evidenţa gestiunii deşeurilor pentru un număr de „n” tipuri de deşeuri, atunci veţi avea n x 4 tabele – în evidenţă.

Dacă v-a plăcut sau v-a fost util articolul acesta, vă rog să lăsaţi un comentariu mai jos. Trebuie să completaţi şi să transmiteți la AJPM datele privind evidenţa gestiunii deşeurilor? Dacă nu aţi aflat încă, este bine să verificaţi acest lucru, amenda poate să ajungă până la 30.000 lei.

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, vine la articolul 49, alineat 1 cu următoarea prevedere: „producătorii de deşeurideţinătorii de deşeuricomercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.”

Dacă ar fi să o luăm după lege, producătorii, deţinătorii, comercianţii şi brokerii de deşeuri, precum şi instalaţiile de tratare a deşeurilor (adică instalaţii de valorificare ori eliminare a deşeurilor), trebuie să asigure şi să transmită anual către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului evidenţa gestiunii deşeurilor

Din experienţa celor care colectează deşeuri (colectorii de deşeuri) am înţeles că şi aceştia, în calitatea lor de deţinător de deşeuri, trebuie să ţină evidenţa gestiunii deşeurilorinclusiv pentru deşeurile pe care le colectează. Această regulă se extinde şi pentru transportatori şi instalaţiile de trate a deşeurilor. Spun acest lucru, pentru că HG 856/2002, la articolul 2 cere ”agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor” să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor numai „pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii”.

În fine, să „asigure” evidenţa gestiunii deşeurilor – se înţelege să o ţină, să o deţină, să poată face dovada că această evidenţă există, este ţinută la zi şi poate fi verificată cu ocazia controalelor cerute de lege.
Dacă vreţi să discutăm mai multe despre Regimul Deşeurilor, vă aştept cu plăcere la cursurile mele. Până atunci toate cele bune! 
Trimiteți un comentariu