26 februarie 2014

O nouă metodologie de calcul la Fondul pentru mediu a intrat în vigoare la 21.02.2014

Ordinul MMSC nr. 192/2014 aduce noua metodologie de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Actul a intrat în vigoare la data de 21 februarie 2014.Noua metodologia stabileşte modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu. 

Metodologia se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 


Ordinul 192/2014 modifica Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. A fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 21 februarie 2014.


Atenție, de la data de 01/01/2014 apar modificări la punctele s) și v) de la art. 9 - OUG 196/2005:

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate.

Trimiteți un comentariu