24 martie 2014

Adio containerelor metalice ruginite, rupte, cârpite şi neacoperite - Ordinul 119 din 4 februarie 2014

Ordinul 119/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 şi aprobă „Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei”

Aceste Norme, la capitolul V, dezvoltă normele de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide.


Potrivit Art. 36. - (1), autorităţile publice locale, operatorii economici şi asociaţiile de proprietari / locatari au obligaţia să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate. La paragraful (3) norma prevede „cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii localităţii, precum şi regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuinţa proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunităţii”.

Cu alte cuvinte actorii ţintă - autorităţile publice locale, operatorii economici şi asociaţiile de proprietari sau de locatari, precum şi cetăţenii - au obligaţii cu privire la modul în care organizează debarasarea deşeurilor solide, cu luarea în considerare a operaţiilor de colectare selectivă, îndepărtare şi neutralizare.

De ce numai deşeurile solide? Norma nu explică acest lucru.

De ce colectare selectivă? Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor ne-a obişnuit cu termenul de colectarea separată, despre care ştim ce înseamnă; aici "colectarea selectivă" ne cam încurcă.

Precolectarea primară şi secundară


Tot Norma aduce doi termeni noi pe care îi salutăm. Este vorba de „precolectarea primară” şi „precolectarea secundară”.

Precolectarea primară, conform Art. 37. - (1) este „colectarea la locul de producere a deşeurilor menajere”, şi care „se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează deşeurile menajere din locuinţă; deşeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient şi care să aibă un volum puţin mai mare decât volumul recipientului”.

Precolectarea secundară, conform Art. 37. – (1) este „strângerea şi depozitarea provizorie a sacilor cu deşeuri menajere în punctele de precolectare organizată”. Aceasta „se face în recipiente de culori diferite inscripţionate cu tipul deşeurilor, dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, uşor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării şi să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv”.

Ce trebuie să mai ştim despre containerele pentru colectarea deşeurilor menajere?


Art. 37 mai prevede: „containerele vor fi concepute în aşa fel încât accesul la ele să fie rapid şi uşor, iar sistemul lor de acoperire să fie uşor de manevrat şi să asigure etanşeitatea. Recipientele vor fi menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanşeităţii. Ele vor fi amplasate în spaţii special amenajate, menţinute în condiţii salubre. Administraţia publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi stradale”.

Dacă ne referim acum numai la operatorii economici, aceştia trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor legate de containerele utilizate pentru deşeurile menajere. Cu alte cuvinte adio containerelor metalice ruginite, rupte, cârpite şi neacoperite. Gata cu ploaia care scurge zemurile din ele, gata cu scurgerea zemurilor la canalizare. De data aceasta operatorii economici trebuie să asigure containere acoperite, uşor de manevrat şi etanşe, iar accesul la ele să fie rapid şi uşor.

Ce găsim în deşeurile menajere?


Evident mai sunt şi alte aspecte interesante. Vom vorbi şi despre acestea cât mai curând.

Ordinul 119/2014 abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997.
Trimiteți un comentariu