31 martie 2014

Deșeurile menajere - cum rămâne cu oscioarele de pui, paharele de la sucuri si farfuriile de carton grăsimate?

Ordinul 119/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014 şi aprobă „Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei”.


Aceste Norme, la capitolul V, dezvoltă normele de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide și ne vorbește despre deșeurile menajere.

Deşeurile menajere


Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor nu aduce o definiţie a deşeurilor menajere. Mai mult, Legea 211/2011 chiar renunţă la definiţia stabilită prin OUG 78/2000 (vechea legislaţie privind deşeurile).


Totuși, acum că avem un „proiect de OUG de modificare a Legii 211/2011” (pentru detalii aici), noul text aduce iar definiţia deşeului menajer. Cu observaţia ca această definiţie este prezentată într-un proiect de OUG şi nu într-un text publicat în Monitorul Oficial, o prezint în continuare: „deşeurile menajere reprezintă deşeuri provenite din gospodării” (punctul 51 din proiectul de OUG).


Să vedem cum sunt clasificate deşeurile menajere de Norma aprobată prin Ordinul 119/2014


Potrivit Art. 38. din Normă, deşeurile menajere sunt:

a) Deşeurile periculoase rezultate din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicală a cabinetelor medicale, amplasate în clădiri de locuit;

b) Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului, cât şi cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit;

c) Medicamentele expirate provenite de la populaţie;

d) Deşeurile stradale: deşeuri rezultate din măturarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deşeurile rezultate din măturarea străzilor conţin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor şi a drumului, pământ, frunze şi alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant şi pulberi sedimentate din atmosferă;

e) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice.

* * *


Toate acestea trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile şi nereciclabile şi se colectează selectiv în recipiente specifice inscripţionate şi amplasate în locuri special amenajate.

Pentru fiecare „categorie” de deşeuri menajere, Norma prevede detalii privind modul de gestionare.

Acum că vedem structurate componentele deşeurilor menajere (a se vedea mai sus!). Evident apare următoarea întrebare: unde se regăseşte în acest „pachet” osul de la pui de la masa de prânz sau paharul de unică folosinţă de cafea de dimineaţă de la metrou?

Asta da provocare ţinând cont de obligaţiile prevăzute în Legea 211/2011 la art. 17 (de mai jos) şi modul în care aceste obligaţii trebuie realizate:

„Art. 17. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.”

Ce mai prevede Norma?


Programul privind evacuarea deşeurilor menajere de la locurile de producere şi colectare la locul de neutralizare.
Condiţii privind deşeurile periculoase (parte din deşeurile menajere)
Condiţii privind tratarea deşeurilor menajere şi condiţii privind instalaţiile aferente tratării deşeurilor menajere.
Condiţii privind vehiculele pentru transportul deşeurilor solide, şi

Condiţii pentru sistemul individual de îndepărtare şi neutralizare a deşeurilor menajere.Trimiteți un comentariu