5 martie 2014

Modificări aduse de Ordinul MMSC nr. 35/2014

Ce aduce Ordinul MMSC nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia?

Ordinul MMSC nr. 35/2014 aduce două modificări la Art. 3 din Ordinul MMGA nr. 549/2006. Acestea sunt (textele marcate cu roşu):

„Art. 3. - (1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2) Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraţiei prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie contribuabililor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.

(3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.

(4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.

(5) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale. 

(6) În situaţia în care plătitorul de taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii. 

(7) Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.”

Paragrafele 5, 6 şi 7 au fost introduse prin Ordinul nr. 1477/2010 şi au intrat în vigoare la data de 21.09.2010.  

Ce mai aduce nou Ordinul MMSC nr. 35/2014? Ordinul MMSC nr. 35/2014 schimbă conţinutul anexelor nr. 1 şi 2 de la Ordinul MMGA nr. 549/2006.


Anexa nr. 1 se intitulează „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

Anexa nr. 2 se intitulează „Instrucţiuni de completare şi depunere a formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”.


Mai multe informaţii despre implementarea Ordinului MMSC nr. 35/2014 aici.
Trimiteți un comentariu