22 aprilie 2014

Eticheta pentru deșeurile periculoase - un mister al Legii 211/2011

Avem obligația de a ambala și eticheta deșeurile periculoase. Dar știm oare cum se face treaba asta?


Legea 211/2011 conține 4 capitole, unul după altul, de la capitolul 16 la capitolul 19, care au ca obiect deşeurile periculoase. Acestea sunt:


Capitolul 16. Controlul deşeurilor periculoase

Capitolul 17. Interzicerea amestecării deşeurilor periculoase

Capitolul 18. Etichetarea deşeurilor periculoase

Capitolul 19. Deşeurile periculoase rezultate din gospodării


Nu sunt singurele cerințe cu privire la deşeurile periculoase în Legea 211/2011.

Pe scurt cele patru capitole ne spun așa...

(1) Deşeurile periculoase trebuie să fie colectate, transportate şi stocate separat în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu;

(2) Avem obligația să asigurăm trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 şi art. 60.

(3) La transportul deşeurilor periculoase trebuie să respectăm prevederile din HG 1.061/2008;

(4) Trebuie să nu amestecăm diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

Există anumite excepţii cu privire la amestecarea deşeurilor periculoase, acestea se fac cu autorizarea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului;

(5) În situaţia în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20;

(6) Trebuie să ne asigurăm că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, ale HG 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

(7) Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

Despre deşeurile periculoase rezultate din gospodării, Legea 211/2011 ne spune că

În cazul deşeurilor municipale amestecate prevederile menționate mai sus nu se aplică. La fel şi prevederile legate de păstrarea evidenţei;

Prevederile legate de etichetarea deşeurilor periculoase şi de păstrarea evidenţei se aplică din momentul în care acestea sunt acceptate la colectare, eliminare sau valorificare de către o unitate autorizată sau înregistrată potrivit art. 32 sau art. 36.

Care este problema? 


Toate bune şi frumoase, dar după o perioadă destul de lungă de aplicare a Legii 211/2011 rezultatele cu privire la etichetarea şi ambalarea deşeurilor periculoase, așa cum sunt cerute de lege nu prea se văd.

La cursurile de deşeuri se discută mult despre etichetarea deşeurilor periculoase, despre modul în care aceste etichete trebuie să arate, despre informaţiile care trebuie să fie cuprinse acolo, despre culoarea lor, modul de prindere pe ambalaje, despre eventualii furnizori disponibili pentru astfel de bunuri neprețuite. La fel şi despre ambalajele utilizate pentru deşeurile periculoase. Se vorbeşte mult, se văd puţine rezultate. Și toate acestea în condițiile în care gestionarea defectuasă a deșeurilor periculoase este acum clasificată ca infracțiune (începând cu 01 februarie 2014). 

Discuţiile legate de etichetarea și ambalarea deșeurilor periculoase sunt interesante iar cursanţii care au ceva experienţă în acest domeniu au, de regulă, un răspuns prefabricat: „cei care vin să ne preia deşeurile au ei containere lor. Nu este treaba noastră!”.

Dacă legiuitorul prevede că producătorul de deşeuri periculoase trebuie „să se asigure” şi nu „să furnizeze el ambalajele şi etichetele” necesare pentru operaţiile de colectare, transport şi „stocare?”, atunci în parte cursanţii au dreptate, dar numai în parte. Acest „să se asigure” este lunecos şi aduce sigur responsabilitatea în curtea producătorului de deșeuri periculoase.

În fine, să ajungem şi la esenţa problemei. 


Cum trebuie să arate aceste etichete şi ambalaje despre care tot am vorbit? 


Păi legea ne spune că trebuie să citim cu mare grijă prevederile unui Regulament CE şi a două HG-uri, toate trei documentele destul de specializate şi să găsim soluţia pentru eticheta și ambalajul destinat deşeului nostru periculos. Asta ne dă ceva de furcă și nu este deloc o muncă uşoară.

Chiar şi pentru un curs de deşeuri o analiză pe cele trei documente, text, citit, interpretare, concluzii etc. este o îndeletnicire la fel de chinuitoare. Şi totuşi trebuie să existe o soluţie pentru a depăşi acest impediment. Avem nevoie de eticheta aceasta. Avem nevoie de ambalajul acesta.

Pentru a scurta povestea am tras cu ochiul la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 cu speranța că acolo vom găsi o cale mai scurtă pentru rezolvarea acestei chestiuni. Iată ce am găsit:

„La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor legale în vigoare naţionale şi internaţionale.”  

Ce poate fi mai simplu. Cum de nu ne-am gândit de la începit. Acum am înţeles. De fapt nu am înțeles nimic. Cu siguranță lucrurile o să fie mult mai complicate după ce intră în vigoare acest proiect de Ordonanţă de urgenţă.

În loc de încheiere

O vorbă „răutăcioasă” spune că ce este mai vechi e mai bun! Așa am făcut și eu când am răsfoit HG 1061/2008  și am găsit următorul paragraf:

„Art. 17. - (1) Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.”

Cei care au de lucru cu deșeurile medicale periculoase au găsit soluții mai detaliate pentru a stabili cum este cu eticheta și ambalajul potrivit. Toate acestea sunt detaliate în Ordinul 1226/2012. Asta este la ei!
Trimiteți un comentariu