18 aprilie 2014

Ierarhia deșeurilor sau pe scurt „art. 4”

A ierarhiza deșeurile, precum spune legea, nu înseamnă a pune deșeurile în ordine, de la dreapta la stânga în ordinea umplerii containerelor. A „ierarhiza” deșeurile înseamna a alege metoda cea mai potrivită de a „scăpa” de deșeurile pe care le produci ori le deții 

Acest articol este o versiune îmbunătățită a unui articol scris în data de 21.03.2012.

Pentru a scăpa de deșeurile pe care le produci ori le deți trebuie să optezi pentru una sau alta din soluțiile care iți sunt puse la dispoziție, urmârind schema de mai jos.

Prima prioritate - „prevenirea producerii de deșeuri”: cu alte cuvinte înainte de a produce un produs (ori de a furniza un serviciu) trebuie să găsești soluțiile cele mai bune pentru a îngloba cât mai mult din materiile prime, materiale și utilități în produsul finit, astfel încat să nu mai rămână prea multe părți din acestea care să constituie deșeuri. Dacă ai făcut produsul respectiv și, dintr-un motiv sau altul, este posibil să ajungă deșeu, încearcă să-i prelungești durata de viață, amână-i statutul de deseu. Dacă nu ai tu nevoie de el, poate altcineva are nevoie și atunci nu mai este deșeu.

Poți să „previi” generarea de deșeuri prin utilizarea de materii prime și materiale care au un grad mai redus de substanțe nocive. Astfel, produsele care devin deșeuri vor fi mai puțin nocive pentru sănătatea populației și a mediului.

Prioritate 2, pregătirea pentru reutilizare: aici sunt incluse operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare.

Prioritate 3, reciclarea: include orice operatiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.

Prioritate 4, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică: include orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Legea 211/2011 prevede in anexa nr. 3 lista operaţiunilor de valorificare.

Prioritate 5, eliminarea deșeurilor (ca ultimă soluție acceptată): orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Legea 211/2011 prevede in anexa nr. 2 lista operaţiunilor de eliminare.

Legiuitorul prevede și „derogări” de la schema de ierarhizare a deșeurilor. Astfel, la articolul 4, alineat (3) se prevede: „pentru anumite fluxuri de deșeuri specifice, aplicarea ierarhiei deșeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viață privind efectele globale ale generării și gestionării acestor deșeuri”. 

Evaluarea ciclului de viață - în legătură cu un produs - reprezintă o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de producția, distribuția, comercializarea și utilizarea produsului, inclusiv valorificarea și eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei și materiilor prime și producția de deșeuri din oricare dintre activitățile menționate. În baza acestei derogări de la schema de ierarhizare este posibil ca într-un viitor mai scurt sau mai lung să apară noi acte de reglementare care să ne spună ce și cum în legătură cu anumite fluxuri de deșeuri.

Mai multe despre ierarhizarea deșeurilor aici.

Trimiteți un comentariu