16 aprilie 2014

OUG 31/2011, cea cu fierul de la persoanele fizice, aduce un vânt ușor de primăvară

Ordonanţa de urgenţă 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora a fost modificată de curând şi aduce noi surprize pentru cei care sunt tentați de astfel de ispite. Actul care modifică OUG 31/2011 este Legea 38/2014 şi a intrat în vigoare de la data de 13 aprilie 2014. Art. 1 (1) ne spune ceva precum ... și ce dacă!


Ispita se pedepsește la prima strigare cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, iar la a doua strigare suma se măreşte cu până la 50%.


Unde bate OUG 31/2011 modificată în 2014?

La art. 1, (1) prevede: „se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.”

Lista obiectelor este mare, sfârşitul articolului cutremurător. Reluăm textul ca să vedem că așa este scris„…a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.”

Cu alte cuvinte, dacă nu ajungem la „evenimente sau accidente cu victime omenești”, liber la "comerț" (sau mai bine spus „Liber la furat!”).

Asta înseamnă că dacă ai ajutorul unui avocat bun poţi vinde şi flota de vagoane şi locomotivele cu tot cu calea de rulare. Dacă nimic nu este, atunci nu ai nici „evenimente, nici accidente cu victime”.

Versiunea inițială a lui OUG 31/2011 nu bătea câmpii cu chestiuni subtile precum cele cu evenimentele, accidentele cu victime. Era mai sec spus astfel „Art. 1. - (1) Se interzice pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, de tipul şinei de cale ferată, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii feroviare, componentelor instalaţiilor de electrificare feroviare, componentelor materialului rulant şi altele asemenea.” 

Mesajul acesta este clar și scurt „se interzice” și gata! În plus, el este armonizat cu preambului la OUG: „Având în vedere numărul mare al cazurilor de furturi de materiale şi componente ale infrastructurii feroviare şi degradările aduse instalaţiilor ca urmare a furturilor.” Cam despre asta este vorba Domnilor! 

Istoricul acestei OUG 31/2011 arată că au mai fost făcute modificări ale textului original în data de 28.04.2012 și 08.03.2013. Niciuna din acestea nu a dus la o așa schimbare radicală precum cea din 2014! 

Ce mai spune OUG?

La art. 1 (11), ne mai spune că „Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor HG 856/2002 pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.”

Partea asta a legii este bună. Dacă faci dovada că fierul, şina sau macazul, locomotiva ori vagonul provin din gospodăria proprie atunci vânzătorul este negustor cinstit, iar comerțul lăudat. Totul este să stabilești ce cod de deșeu are obiectul vizat.

Să mergem mai departe. Sunt multe gospodării proprii care sunt amplasate pe sau pe deasupra cărora trec multe dintre bogăţiile acestei țări, precum apeducte, conducte, cabluri etc. Cu acestea ce facem?

Ce mai înțelegem din prevederile OUG 31/2011 „modernizată”:

OUG 31/2011, „modernizată” în 2014 pune „liberul arbitru” al cumpărătorului (al celui care achiziționează fierul de la persoana fizică), de bună credință, să judece dacă „bunul” târguit poate cauza evenimente sau accidente cu victime. Dar știm că liberul arbitru nu bate tot timpul cu ceea ce gândește cel care controlează și sancționează pe cel care a cugetat și care urmare a acestei judecăți a purces la achiziționare. Oricum, judecata după articolul 1 (1) nu face trimitere la originea fierului, a sursei de proveniență, ci la efectul care real sau potențial este unui vătămător. Este un punct de vedere interesant.

Sunt convins că motivaţia prezentată în preambulul lui OUG 31/2011, cu modificările aduse în 2014, este total justificată. Dar nu îmi pot scoate din minte formularea genială de la art. 1 (1) …„ se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora […] a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.”

În concluzie: cred că România avea nevoie de o așa modificare la OUG 31/2011!
Trimiteți un comentariu