15 aprilie 2014

Transportul deșeurilor periculoase

Transportul deșeurilor pe teritoriul România și în particular al deșeurilor periculoase se realizează pe căi rutiere, pe calea ferată ori pe apă. HG 1061/2008 nu spune nimic de transportul aerian al deșeurilor periculoase. 

Procedura de transport deșeuri periculoase


Legea 211/2011 ne spune ce este deșeul periculos.


Pentru transportul deșeurilor periculoase HG 1061/2008 impune două proceduri diferite. Una scurtă și una lungă.

Prima procedură, cea „scurtă”, este legată de transportul deșeurilor periculoase de la producătorul ori deținătorul de deșeuri periculoase - expeditorul (de la sursă) direct către o instalație de tratare (punctul final unde ajung deșeurile periculoase), adică destinatarul. Această procedură este detaliată în capitolul II la HG 1061/2008 .

A doua procedură, cea „lungă”, descrie traseul deșeurilor periculoase de la producătorul ori deținătorul de deșeuri periculoase (de la sursă), la punctul final (de tratare), printr-un punct intermediar (de colectare sau pentru „stocare temporară”, adică tot la colectare!). Această procedură este detaliată în capitolul III la HG 1061/2008 și reprezintă o dublă aplicare a primei proceduri, în sensul în care initial producătorul ori derinătorul de deșeuri este sursa (expeditorul), iar colectorul este punctul final (destinatarul); iar a doua oară, colectorul este sursa (expeditor) și instalația de tratare este punctul final (destinatarul). În această a doua procedură avem de-a face cu două etape diferite ale transportului de deșeuri. 

Procedura poate fi multiplicată cu numărul de puncte intermediare in care poate să ajungă deșeul periculos destinat transportului.

Cele două proceduri se aplică indiferent dacă producătorul, deținătorul, transportatorul, colectorul și instalația de tratare sunt entități diferite ori dacă discutăm de aceeași entitate (firmă) sau combinații între cele două cazuri.

În cazul aplicării primei proceduri, cea scurtă, trasabilitatea transportului de deșeuri periculoase este ușor de probat. În cazul procedurii lungi, trasabilitatea transportului de deșeuri periculoase devine un chin. Asta pentru cei care vor să demonstreze trasabilitatea așa cum este cerută de Legea 211/2011.

Actorii implicați în procedura de transport deșeuri periculoase

HG 1061/2008 definește 3 actori principali: expeditorul deșeurilor, destinatarul deșeurilor și transportatorul (aici discutăm de un transportator autorizat din punct de vedere al protectiei mediului). În procedură mai intervin și alti actori, dar aceștia sunt în planul doi. Ei sunt Agenția Județeană pentru Protectia Mediului în a carei rază teritorială se află instalația de tratare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului în a cărui raza teritorială se află expeditorul etc.

Expeditorul deșeurilor periculoase este generatorul (ori producătorul de deșeuri periculoase, cunoscut astfel în alte texte legale) sau deținătorul de deșeuri periculoase care dorește să transporte deșeurile periculoase către o instalație de tratate a deșeurilor periculoase - punctul de unde pleacă transportul de deșeuri periculoase.

Destinatarul: este întotdeauna operatorul economic (n.n. autorizat din punct de vedere al protecției mediului) care realizează operația de colectare / stocare temporara / tratare / valorificare / eliminare - punctul unde trebuie să ajungă transportul de deșeuri periculoase.

Transportatorul este cel care realizează transportul de deșeuri periculoase. Chiar dacă nu este menționat nimic aici, el trebuie obligatoriu să fie autorizat din punct de vedere al protecției mediului și să dețină licență pentru transport mărfuri periculoase.

Secvențe în aplicarea procedurii de transport deșeuri periculoase

Sunt două etape principale care trebuie parcurse pentru îndeplinirea scopului procedurii.

Prima etapă se referă la obținerea aprobării transportului de deșeuri periculoase

Expeditorul are responsabilitatea pentru obținerea acestei aprobări „de traseu”. Formal se utilizează un formular care se numește formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase și se găsește în anexa nr. 1 la HG 1061/2008. 

Aprobarea transportului de deșeuri periculoase se obține obligatoriu înainte de efectuarea transportului de deșeuri periculoase. 

Este important de reținut că această aprobare se solicită și se obține numai în cazul transportului de deșeuri periculoase pentru cantități mai mari sau egale de 1 tonă/an (aici an nu are înțelesul de an calendaristic ci an care se derulează de la primul transport). 

Pentru cantități mai mari sau egale de 1 tonă/an de deșeuri periculoase, acest formular trebuie să însoțească obligatoriu orice transport de deșeuri periculoase.

IMPORTANT: Procedura nu se aplică în cazul transporturilor de deșeuri periculoase pentru cantități mai mici de 1t/an. De unde știm acest lucru? Din anexa nr. 2 – nota explicativă la completarea formularului de expediție/transport deșeuri periculoase. Ciudat mod de a spune treaba asta găsită de cei care au scris textul lui HG 1061/2008!

Vezi pasii de realizare a etapei de obtinere a aprobarii transportului de deseuri periculoase.

A doua etapă se referă la realizarea efectivă a transportului de deșeuri periculoase. 
Formal în această etapă există un formular care trebuie completat după reguli clare. Acest formular se numește formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și se găsește în anexa nr. 2 la HG 1061/2008

Indiferent de cantitatea de deșeuri periculoase transportate, acest formular trebuie să însoțească obligatoriu orice transport de deșeuri periculoase.

Vezi pasii de realizare a etapei de completare a formularului de expeditie/transport deseuri periculoase.

Alte obligații legate de transportul deșeurilor periculoase

HG 1061/2008 mai prevede în cazul transportului de deșeuri periculoase ca:
(1) Personalul angajat, inclusiv transportatorul deșeurilor periculoase, să dețină echipament special de intervenție în caz de poluare accidentală și să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.

(2) În cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza judetului unde s-a produs incidentul.

IMPORTANT: Deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

(3) Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora.

(4) Ambalajele deșeurilor periculoase reprezintă de asemenea deșeuri periculoase care intră sub incidența HG 1061/2008

(5) Evidenta gestiunii ambalajelor se realizează conform reglementărilor în vigoare.

Mai poți citi aici despre transportul deșeurilor nepericuloase.
Trimiteți un comentariu