26 mai 2014

Dacă esti unitate sanitară evidența gestiunii deșeurilor este puțin altfel

Norma tehnică privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, aprobată prin Ordinul 1226/2012 ne spune că dacă esti unitate sanitară atunci evidența gestiunii deșeurilor se face puțin altfel 


Ordinul 1226/2012 ne spune ce este o unitate sanitară

Dacă esti o unitate sanitară atunci trebuie să știi că evidența gestiunii deșeurilor este cam așa:

Fiecare unitate sanitară care este producător de deşeuri este obligată să ţină o evidenţă separată, pentru fiecare categorie de deşeuri, în conformitate cu prevederile normei tehnice anexă la Ordinul 1226/2012.


O persoană desemnată de coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul ţine evidenţa deşeurilor pe tipuri de deșeuri şi este responsabilă cu completarea formularelor prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002

Această persoană îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea când şi controlul coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul care asigură furnizarea datelor privitoare la cantităţile de deşeuri colectate, pe tipuri, conform Metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul 1226/2012.

Unităţile sanitare prezintă anual un raport privind activitatea de gestiune a deşeurilor, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul 1226/2012, secţiunea 5.2, partea I.

Formularele pentru transportul şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase care părăsesc unitatea sanitară în scopul eliminării se întocmesc şi completează cu respectarea prevederilor HG nr.1.061/2008.

Mai multe despre definițiile referitoare la deșeurile medicale aici.
Trimiteți un comentariu