5 mai 2014

Şapte motive pentru care nu a prins „ambalajul reutilizabil”

Pentru multe companii expresia „noi reutilizăm ambalajele” este ceva comun şi de la sine înţeles. Dar totuşi au înţeles acestea despre ce vorbesc?


Hai să lămurim puţin cum stau lucrurile.

HG 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aduce noţiunea de ambalaj reutilizabil, precum şi cea de deşeu provenit din ambalaj reutilizabil. Astfel, un ambalaj reutilizabil este un ambalaj care este refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel.

Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte. Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.

Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.

Cu alte cuvinte ambalajul reutilizabil este acel ambalaj care este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a servit şi „primei utilizări/umpleri” şi care obligatoriu trebuie returnat la „sursa unde a fost umplut prima dată”. Chestiunea aceasta nu seamănă nicicum cu ceea ce încercă responsabili ai companiilor să spună despre ambalajele pe care le deţin din procesul de achiziţie mărfuri, pe care le întrebuinţează mai departe pentru a vinde propriile produse ori utiliza în diferite faze ale producţiei.

HG 621/2005 mai foloseşte termenul de „reurilizarea ambalajelor”, care evident se referă la ambalaje (în general) şi nu la ambalaje reutilizabile. Dar dacă analizăm definiţia acestui termen ajungem la noțiuni precum „număr minim de rotaţii” şi „este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput”, de aici la anexa 2 la HG, cea cu „cerințele esențiale privind compoziţia şi caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor”, de aici la punctul 1(b) şi de aici mai departe la punctul 2(a), iar de aici la „caracterul reutilizabil al unui ambalaj” şi evident la „ambalaj reutilizabil”! Cu alte cuvinte, un ambalaj, după ce a fost golit de produsul pe care l-a servit, are două destinații posibile: ori la reutilizare, adică înapoi de unde a plecat pentru a relua ciclul inițial, și atunci este ambalaj reutilizabil, ori la valorificare și atunci este deșeu de ambalaj. HG 621/2005 nu prea îi lasă altă opțiune.  

Dacă lucrurile sunt cât de cât lămurite, înseamnă că putem merge mai departe să vedem ce fel de ambalaje reutilizabile avem în jurul nostru. Personal nu îmi vine în minte niciun astfel de exemplu. De cele mai multe ori cei repsonsabilii cu deșeurile explică că furnizorii „nu le primesc ambalajele înapoi”. Sunt și cazuri fericite în care ambalajele sunt returnate la furnizori, dar aceste situații sunt excepții.

De ce sunt nemulțumiți producătorii de produse ambalate de ambalajele reutilizabile?HG 621/2005 impune reguli stricte pentru cei care produc, ambalează produse ori comercializează produse în ambalaje reutilizabile. Ce înseamnă acest lucru? Cu siguranță pentru cei amintiţi mai sus griji suplimentare, multă muncă, explicații suplimentare, controale din partea autorităților, personal angajat suplimentar şi sancţiuni care curg până la 25.000 lei. 

HG 621/2005 nu mi-a atras atenția cu privire la stimularea sau încurajarea folosirii ambalajelor reutilizabile ca măsură alternativă la reducerea impactului asupra mediului generat de deşeurile de ambalaje.

Ambalajele reutilizabile şi sancţiunile lor


Pentru că orice faptă bună nu trebuie să rămână nepedepsită, și în cazul ambalajelor, a încuraja utilizarea ambalajelor reutilizabile presupune să îți asumi riscuri. O serie de amenzi usturătoare sunt pregătite de HG 621/2005 pentru cei care încearcă să folosească ambalajele reutilizabile.

Să vedem care sunt jaloanele printre care trebuie să se strecoare actorii din piața ambalajelor reutilizabile și cât de mare este cuantumul amenzilor în cazul în care lovesc aceste jaloane.

Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei:

(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.

(2) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma "Ambalaj reutilizabil".

(3) Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.

Amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

(4) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.

(5) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

Amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei:

(6) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.

Amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:

(7) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.

Sunt cel puţin 7 motive pentru care nu îţi doreşti să produci ambalaje reutilizabile, să utilizezi ori să comercializezi produse ambalate în ambalaje reutilizabile. Sunt tot atâtea motive pentru care ambalajul care nu este reutilizabil este mai facil decât ambalajul reutilizabil.

Şi atunci mă întorc la cei care spun că ei „reutilizează ambalajele” găsite prin fabrică ori depozit. Despre ce vorbim? 

Mai multe despre ambalaje și deșeurile de ambalaje aici.

Mai multe despre termenii utilizați în cazul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje aici.
Trimiteți un comentariu