1 iunie 2014

Taxa de 2 lei/kg, ambalaje de desfacere, bunuri ambalate, declarații și alte chestiuni legate de acestea

Ambalajele, taxa și declarațiaZilele trecute am primit pe e-mail de la A.G. o întrebare legată de ambalajele de desfacere și ceva mai mult:

„Bună ziua,

În urma modificării aduse prin O.G. 31/2013, obligaţia de plată a taxei de 2 lei/kg revine doar operatorilor economici care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi nu tuturor operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, conform vechii prevederi. Practic au fost excluşi de la obligaţia de plată acei operatori economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere în vederea utilizării, inclusiv utilizării/consumului propriu.

Deci eu ca şi agent economic care introduce pe piaţa naţională bunuri ambalate pentru consum propriu mai trebuie să declar la Administraţia Fondului pentru Mediu?

Mulţumesc!”
Răspuns:

OUG 196 din 22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, la capitolul III, art. 9. - (1), punctul d) prevede că: „Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din … o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază…”. Această modificare a fost adusă de punctul 6. din OG. 31/2013 cu începere din 02.09.2013.

Aici este interesant de aflat ce înseamnă „distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională”. Aflăm din Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu din 20.02.2014 (a se vedea Ordinul 192/2014) că „16. Prima distribuire pe piaţa naţională înseamnă - primul transfer al proprietăţii, contra cost sau gratuit, pe piaţa naţională.”

Înainte de modificarea adusă de O.G. 31/2013, textul acestui punct de la art. 9 suna astfel: 
„d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, …;”. Modificare adusă de punctul 1. din OUG nr. 115/2010 începând cu 22.12.2010.

Cele două variante de modificare, din 2010 şi din 2013 sunt evidenţiate în cele două texte de mai sus. Faţă de versiunea 2010, unde erau la comun ambalajele de desfacere şi bunurile ambalate, versiunea 2013 este mai rafinată şi le împarte astfel – bunuri ambalate la capitolul introduce pe piaţa naţională; iar ambalajele de desfacere la capitolul distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională. 

Ok. Să mergem mai departe. Întrebarea pusă de A.G. era: „Deci eu ca şi agent economic care introduce pe piaţa naţională bunuri ambalate pentru consum propriu mai trebuie să declar la Administraţia Fondului pentru Mediu?

Aici este deja vorba de altceva. Despre introducerea pe piaţa naţională de „bunuri ambalate”, care în plus sunt utilizate „pentru consumul propriu”. Nu mai este menţionat nimic despre „ambalaj de desfacere”. Aceste ambalaje trebuie declarate iar obiectivele îndeplinite? Am înţeles corect, aceasta este întrebarea? 

Chestiunea „bunurilor ambalate introduse pe piaţa naţională” şi „utilizate în scopuri proprii” poate fi judecată tot prin termenii definiţi în anexa la Metodologia mai sus menţionată şi aprobată prin Ordinul 192/2014

Să vedem despre ce este vorba: „12. Introducere pe piaţa naţională este furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta. 

În cazul produselor fabricate şi vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marcă comercială ori ale cărui produse sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume ori sub propria marcă comercială, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă prima distribuire a produsului pe piaţa naţională. 

În cazul produselor dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe piaţa naţională de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă momentul importului/achiziţiei.”

Şi în cele din urmă, tot Metodologia ne spune la art. 21 cine şi ce declară şi plăteşte:

„Art. 21. - Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din OUG. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici: 
a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor; 
b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; 
c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională; 
d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.”

OUG. 196/2005, la art 10, pct (3) prevede că „Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) ... sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, ... introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, .... Această prevedere se aplică din 01.01.2014 și este adusă prin OG . 31/2013


Dacă ți-a fost util acest articol te rog lasă un comentariu.

Dacă ai o întrebare legată de Legea 211/2011 sau despre legislația în acest domeniu, la care dorești un răspuns, lasă un comentariu. 

Astfel împreună vom afla mai multe despre legislația în domeniul deșeurilor.  

Trimiteți un comentariu