13 iulie 2014

La capitolul deșeuri menajere Legea 211/2011 a rămas de căruță

Pentru Legea 211/2011 deșeurile menajere nu există. Și asta într-un context specific în care această categorie de deșeuri este vizată în îndeplinirea obiectivelor pe următorii 10 ani în domeniul deșeurilor.

 Art. 17. alin (2) litera a) din Legea 211/2011 prevede că „producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri: să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere.” Toate bune și frumoase, dar legiuitorul omite să explice ce înseamnă termenul deșeu menajer.


La începutul anului 2014 s-a anunțat cu surle și trâmbițe că Legea 211/2011 este șchioapă, iar Comisia Europeană ne-a arătat bățul. Și ministerul nostru responsabil a scos repede pe pagina sa de internet un proiect de Ordonanță de urgență, care, printre multe alte articole, pune și definiția deșeurilor menajere (mai multe despre acest episod găsiți aici).

Care era definiția cu pricina? Deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării (punctul 51 din proiectul mai sus amintit). Evident mai apar tot aici definiții pentru deșeurile municipale, deșeurile similare și deșeurile din construcții și demolări. Asta a fost povestea la început de an. Apoi liniște.

A trecut ceva vreme și apare un Ordin de ministru, nr. 119/2014, care pur și simplu dă lovitura și ne explică ce este cu deșeul menajer (art. 38):

„Art. 38. - Deşeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile şi nereciclabile şi se colectează selectiv în recipiente specifice inscripţionate şi amplasate în locuri special amenajate, astfel: 
a) Deşeurile periculoase rezultate din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicală a cabinetelor medicale, amplasate în clădiri de locuit, urmează circuitul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile periculoase rezultate, în recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic în interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiată unitate sanitară de care aparţin, care este obligată să le primească în scopul eliminării lor finale. 
b) Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului, cât şi cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a deşeurilor menajere. 
c) Medicamentele expirate provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. 
d) Deşeurile stradale se compun din: deşeuri rezultate din măturarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deşeurile rezultate din măturarea străzilor conţin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor şi a drumului, pământ, frunze şi alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant şi pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deşeurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să intre în compoziţia deşeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară şi secundară a deşeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deşeurile asimilabile cu cele menajere se precolectează în recipiente stradale (coşuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la două zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie şi o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie. Deşeurile stradale urmează filiera de neutralizare a deşeurilor menajere. 
e) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor.”

La vremea respectivă am scris despre acest episod. Nu am găsit la acest articol nicio coajă de banană, oscior de pui sau altele din această lume. Nimic. Mai multe puteți citi aici

Față de prima încercare de a defini deșeul menajer, acțiune nefinalizată nici la această dată prin eforturile de republicare a Legii 211/2011, oferta Ordinului nr. 119/2014 este oficială și de luat în considerare.

În fine, trece jumătatea anului pentru ca Legea 99/2014 să vină și să facă ordine cu deșeurile menajere. Ele sunt deșeurile provenite din gospodării/locuințe (Art. 2, alin. 3.1). Mai multe puteți citi aici.

Acum știm despre ce este vorba. Avem un deșeu menajer și două definiții. Depinde cu cine vorbim. Iar Legea 211/2011, cea cu regimul deșeurilor, a absentat de la această lecție. Îi dăm o notă mică.
Trimiteți un comentariu