27 august 2014

Legea 101/2006 are o imagine nouă în 2014 - astăzi despre poliţia PET-urilor

Legea 101/2006 ne spune ce și cum este cu serviciul de salubrizare a localităţilor. Este o poveste lungă și interesantă. Ea interesează deopotrivă pe cei care au obligații în domeniul organizării gestiunii deșeurilor municipale și asimilabile, cât și utilizatorii persoane fizice și juridice, cei care trebuie să participe la acest mecanism complicat dar necesar pentru sănătatea populației și protejarea mediului înconjurător.

Sună destul de „pompos” chestiunea cu „sănătatea populației și protecția mediului”, dar în spatele acestei formulări te ascunzi și tu cititorule, precum și cei dragi ție.

Ce mi-a atras atenția in Legea 101/2006, varianta iunie 2014? Faptul că undeva, în afara capitolului cu contravenții și infracțiuni, undeva mai sus de acest capitol există un text. El spune așa: „preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi ... constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.” 
Să fie acesta – „momentul adevărului”? Adică să sperăm că vom scoate din peisaj imaginea atât de bine imprimată pe retină de persoanele care trag de căruțul magic plin de PET-uri storcoșite, de căruțe sufocate cu deșeuri diferite care desfac biata mârțoagă în părți componente: cap, gât, coaste, copite, coadă? 

Nu. Cu siguranţă acel moment nu a venit. Va trebui să aşteptăm să se înfiinţeze poliţia pet-urilor ca mai apoi să asistăm la marea fugăreală!

Legea 101/2006 a suferit mai multe modificări de-a lungul existenței sale, iar în iunie 2014 este ultima și este obiect de discuție și pentru blogul RegimulDeseurilor.Ro.

Contravenții și infracțiuni: este subiectul de la care pleacă orice discuție legată de legi și aplicarea lor. 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu:

Amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.

Amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă. 

Amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiei: membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, obligaţia să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară. 

Mai sunt și alte contravenții prevăzute de lege, dar nu ne ocupă aici de ele. Am concentrat informațiile utile pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare a localităților.

Interesant este că atunci când discutăm despre deșeurile vizate de Legea 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, constatarea contravenţiilor prevăzute de lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către alte autorități decât Garda Națională de Mediu. Aceste autorități sunt persoane împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. - autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare, persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, după caz.

Toate bune și frumoase. Cuantumul amenzilor, deși niciodată la valori mici, este mult sub valorile amenzilor prevăzute de Legea 211/2011, cea cu regimul deșeurilor. Ne oprim aici acum, însă voi reveni cu alte aspecte care mi-au atras atenţia la Legea 101/2006, modificată în 2014.

Trimiteți un comentariu