12 august 2014

Un ordin de 10.000 lei, Ordinul 824/2014

Având în vedere Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 690.978 din 7 mai 2014, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Economiei emit următorul ordin: Ordin pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor. Actul a fost publicat deja în Monitorul Oficial și este în vigoare de la data de 24 iunie 2014.

Cel puțin așa începe Ordinul 824/2014. Finanțele a cerut, Mediul și Economia au executat. Ce au executat?

Dacă citim titlul Ordinului nu prea înțelegem mare lucru. Noi, aici, am făcut un act de cercetare și am mers mai departe. Ordinul conține 4 articole. Primele 3 sunt interesante. Ultimul este de procedură, nu ne interesează.

Avem trei articole cu trei trimiteri. Fiecare articol schimbă câte un articol din fiecare alte trei ordine. Acestea sunt: 

Ordinul 2743/2011, cel cu „procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare”.

Ordinul 1225/2005, cel cu „Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice”, și

Ordinul 1224/2005, cel cu „procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz”.

Deci treaba cu Ordinul 824/2014 este că Ministerul Finanțelor a găsit ceva de modificat, ceva aplicabil pentru cei cu deșeurile de baterii și acumulatori, cu deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu vehiculele scoase din uz. Nimic despre deșeurile de ambalaje? Nu acum!


Deșeuri de baterii și acumulatori


Varianta 2014: Art. I. - Alineatul (1) al articolului 6 din Ordinul MMP şi al MECMA nr. 2.743/3.189/2011 privind ..., se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 6. - (1) Pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, a planului de operare al producătorilor individuali, a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei ..." 

Varianta 2012 (modificare adusă prin Ordinul 2366/2012): Art. 6. - (1) Pentru analizarea documentaţiei de autorizare şi revizuire a licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru analiza documentaţiei de aprobare şi revizuire a planului de operare pentru producătorii individuali se achită următoarele tarife: 

a) tariful pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; 
b) tariful pentru analizarea documentaţiei planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei; 
c) tariful de analiză a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; 
d) tariful de analiză a documentaţiei de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei.”  


Deşeuri de echipamente electrice şi electronice


Varianta 2014: Art. II. - Punctul 5 din Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, aprobate prin Ordinul MMGA şi al MEC nr. 1.225/721/2005 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"5. Pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei ..." 

Varianta anterioară (2005): „5. Pentru emiterea, vizarea anuală şi revizuirea autorizaţiei se achită următoarele tarife:
a) tariful de autorizare, în cuantum de 5.000 RON;
b) tariful de vizare anuală a autorizaţiei, în cuantum de 2.000 RON;
c) tariful de revizuire a autorizaţiei, în cuantum de 2.000 RON.” 


Vehicule scoase din uz


Varianta 2014: Art. III. - Punctul 6 din Procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin Ordinul MMGA şi al MEC nr. 1.224/722/2005 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"6. Pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/vizare anuală/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei ..."

Varianta anterioară (2005): „6. Pentru emiterea, vizarea anuală şi revizuirea autorizaţiei se achită următoarele tarife: 
a) tariful de autorizare, în cuantum de 5.000 lei RON; 
b) tariful de vizare anuală a autorizaţiei, în cuamtum de 2.000 lei RON; 
c) tariful de revizuire a autorizaţiei, în cuantum de 2.000 lei RON. ”

Acum am înțeles. Organizațiile colective care se ocupă de deșeurile de baterii și acumulatori pot să fie fericiți, pentru aceștia viața merge mai departe, așa cum o știau ei, grea și scumpă. Restul actorilor menționați mai sus, alții decât organizațiile colective cu bateriile și acumulatorii vor simți pe pielea lor cum este cu Ordinul de 10.000 lei. S-a făcut dreptate!
Trimiteți un comentariu