9 septembrie 2014

Legea 101/2006 are o imagine nouă în 2014 - astăzi despre cum poți să pierzi până la 300 lei cu zâmbetul pe buze

Legea 101/2006 ajustată pentru anul 2014 „te face” cu gaură în buzunar 

Există cel puțin un motiv pentru care Legea serviciului de salubritate a localităților trebuie cunoscută și respectată: legea aleargă cu amenda după tine.

Dacă deja ne-am obișnuit cu amenzile usturătoare de până la 40.000 lei aduse de Legea 211/2011, cea cu regimul deșeurilor, o amendă de 100 lei poate să incite cel mult un zâmbet la colțul gurii. Cu siguranță nu va fi luată în serios de cei care au și așa multe alte legi de pus în aplicare. 

De la modificarea din 11 iulie 2014 a Legii 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, salubrizatorul poate să-ți administreze o amendă de toată frumusețea pentru neîndeplinirea obligației de a asigura precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, a deșeurilor pe care le-ai generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășori. 

Chestiunea aceasta în principiu este bună. Legea îți spune că ai obligația de a pune deșeurile în recipiente de precolectare/colectare deșeuri, după regula stabilită de operatorul de salubritate. Dacă nu respecți regula, atunci vine consecința. Amenda este cuprinsă între 100 lei și 300 lei.

Aceasta reprezintă una dintre obligațiile utilizatorilor serviciului de salubritate a localităților. Ce mai prevede legea în acest sens aflăm din art. 24, alin. 6.:

„Art. 24 (6) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, în calitatea lor de utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, au următoarele obligații: 

a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) să achite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor; 
d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară; 
e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială; 
f) alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare.” 

Legea 101 ne spune că există obligația de a încheia un contract pentru serviciul de salubrizare. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă. Și tot legea mai spune că avem obligația de a ține sub control recipientele de deșeuri, altfel: „constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.”

Mai este de adăugat aici că amenzile pentru astfel de fapte sunt aplicate de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.
Trimiteți un comentariu