12 septembrie 2014

Din seria ordinelor de 10.000 de lei - Ordin MMSC 1095/2014 sau episodul 2

Ordinul nr. 1095/945/1601/2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare

Ordinul a fost publicat și a intrat în vigoare la data de 10.09.2014.

Ce ne spune acest ordin? "Art. 6. - Pentru analizarea/evaluarea documenta'iei de autorizare/reautorizare/avizare anuală/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentația în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat." 

Nu este nimic nou. Despre lucrul acesta am mai vorbit. Acum să înțeleg că a fost numai o omisiune a Ordinului 842/2014 sau un act de dreptate!
Trimiteți un comentariu