30 iulie 2015

Legea 212 din 2015 pune lumea întreagă la treabă. De astăzi face și desface!

Este oficial, Legea 212 din 2015

O nouă lege dă de cap celor care au sau care au treabă cu vehiculele și vehiculele scoase din uz, fie că sunt persoane fizice sau juridice. Legea 212 din 2015 este publicată în Monitorul Oficial și a intrat de astăzi 30 iulie 2015 în vigoare.


Cei care fac, cei care desfac, dar și cei care beneficiază de avantajele aduse de vehicule sunt chemați de astăzi să fie mult mai conștienți de impactul activităților lor asupra sănătății populației și a mediului și de a răspunde unor obligații noi. Nu este primul text legal privind vehiculele și vehiculele uzate, dar legea de astăzi aduce o ordine nouă în domeniu. Legea transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, cu modificările ulterioare și abrogă, la nivel național o serie de texte legale. Acestea sunt:


a) HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare; 


b) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz; 


c) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare; 


d) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.   


Legea conține 25 articole și 4 anexe:


Anexa 1: Termeni și expresii utilizate în prezenta lege


Anexa 2: Cerinţe minime necesar a fi îndeplinite de către unităţile de colectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării şi reciclării vehiculelor scoase din uz, precum şi al eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătate umană a deşeurilor rezultate


Anexa 3: Lista materialelor şi componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din lege


Anexa 4: Model de certificat de distrugere.Articolul va fi completat cu noi informații.

Sursa foto: www.huffingtonpost.com
Trimiteți un comentariu