27 octombrie 2015

ISO 14001-2015 despre planificarea sistemului de management de mediu

Citește aici despre Capitolul 5

Capitolul 6 descrie planificarea unui sistem de management de mediu. El acoperă și chiar depășește cu mult cerințele de planificare din versiunea 2004 a standardului ISO 14001 care se găseau în subcapitolul 4.3 la sub-cerințele 4.3.1 aspecte de mediu, 4.3.2 cerințe legale și alte cerințe și 4.3.3 obiective, ținte și program(e) de management de mediu.

Planificarea sistemului de management de mediu este parte a schemei cadru P-D-C-A definită de standard.
sursa: www.iso.org

Structura Capitolului 6 din 2015 este compusă din două subcapitole mari: 6.1, care are în vedere măsuri pentru abordarea riscurilor și oportunităților și 6.2, care dezvoltă obiectivele de mediu și planificarea acțiunilor pentru atingerea lor. Fiecare subcpitol este împărțit în sub-cerințe.

6.1 Măsuri pentru abordarea riscurilor și oportunităților


6.1.1 Generalități
Cerința 6.1.1 este o premieră în peisaj și aduce în discuție sistemul de management de mediu cu procesele și interacțiunile dintre acestea ca parte a planificării în contextul în care sistemul trebuie să îndeplinească trei funcții stabilite de standard. Acestea sunt:
(1) să asigure că el își atinge rezultatele intenționate,
(2) să prevină sau reducă efectele nedorite, inclusiv condițiile de mediu externe care potențial pot afecta organizația, și
(3) să atingă îmbunătățirea continuă.

Pentru a îndeplini aceste trei funcții/misiuni specifice ale sistemului, planificarea utilizează ca date de intrare: rezultatele obținute din implementarea cerințelor de la secțiunile 4.1, cunoașterea organizației și contextul acesteia, și 4.2, înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate, domeniul de aplicare așa cum a fost definit pentru sistemul de management de mediu, precum și riscurile și oportunitățile (în legătură cu aspectele de mediu, obligațiile de conformare și alte aspecte care rezultă din aplicarea cerințelor de la secțiunile 4.1 și 4.2).

Partea cu riscurile și oportunitățile este o chestiune nouă care înlocuiește vechea întreprindere a acțiunilor preventive din versiunea 2004 a standardului.

Riscurile și oportunitățile se traduc prin acele aspecte negative care pot împiedica ca sistemul să își ducă la îndeplinire cele trei funcții/misiuni (discutăm despre riscuri) și/sau acele aspecte pozitive, care în opoziție cu riscurile pot ajuta sistemul să își îndeplinească, într-o manieră mai ușoară aceste funcții/misiuni. Riscurile și oportunitățile sunt generate de aspectele de mediu (a se vedea secțiunea 6.1.2) și obligațiile de conformare (a se vedea secțiunea 6.1.3), dar și posibile lucruri legate de secțiunile 4.1 și 4.2.

Din cerința 6.1.1 mai rămân de rezolvat următoarele aspecte:
- ca organizația să își identifice situațiile potențiale de urgență, inclusiv cele care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, și
- ca organizația să stabilească, să implementeze și să mențină procesele pentru a îndeplini cerințele din 6.1. 
- informații documentate sunt cerute pentru: riscurile și oportunitățile care trebuie luate în considerare și, în conformitate cu cerințele de la 6.1.1 la 6.1.4, procedurile cerute, într-o măsură care este necesară pentru a avea încredere că vor fi efectuate conform planificării.

6.1.2 Aspecte de mediu
Cerința are corespondent în ISO 14001:2004 la secțiunea 4.3.1. Deși denumirea este comună, în versiunea 2015, „aspecte de mediu”, în noua versiune apar lucruri noi. Mă refer la includerea ciclului de viață ca parte a abordării activităților, produselor și serviciilor atunci când se analizează și evaluează aspectele de mediu. Chiar dacă nu este cerută o analiză temeinică a ciclului de viață, această abordare pune lumea la treabă. Aici am un exemplu care ar putea fi interesant. Cineva, undeva, într-o țară a calculat câți pampersși utilizează un copil în anii săi de nevoie: 5000 bucăți. Si câți astfel de pampersși sunt utilizați la nivel național într-o singură zi: 9 milioane de bucăți. Chiar dacă pentru o organizație care fabrică astfel de produse un pampers nu este mare lucru, undeva în afara ei, acest impact poate fi unul important.

Un alt lucru pe care îl aduce cerința 6.1.2 este utilizarea de criterii prestabilite pentru analiza aspectelor de mediu și selectarea aspectelor de mediu semnificative. Deși nu a existat o astfel de prevedere în standardul din 2004, lumea a utilizat astfel de criterii prestabilite. Acum cerința devine obligatorie.

Cerința 6.1.2 mai prevede:
- comunicarea aspectelor de mediu semnificative între diferitele niveluri și funcții ale organizației,
- informații documentate pentru: aspectele de mediu și impacturile asupra mediului asociate, criteriile utilizate la selectarea aspectelor de mediu semnificative, aspectele de mediu semnificative,
- o notă explicativă: aspectele semnificative de mediu pot duce la risc asociat cu efectele negative asupra mediului (amenințări) sau impacturi benefice asupra mediului (oportunități).

6.1.3 Obligații de conformare
La o primă analiza a cerinței, aceasta nu schimbă în mare decât blana. Cerințele legale și alte cerințe din versiunea 2004 devin acum obligații de conformare.

Secțiunea 6.1.3 cere organizațiilor să determine obligațiile de conformare asociate cu aspectele sale de mediu și să permită accesul la ele, să determine care dintre aceste obligații de conformare sunt aplicabile organizației, și să ia în considerare aceste obligații de conformare la  definirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului său de management de mediu. Informații documentate sunt cerute pentru obligațiile de conformare.

O notă de final: Obligațiile de conformare pot conduce la riscuri și oportunități pentru organizație.

6.1.4 Acțiuni de planificare
Acțiunile de planificare despre care se discută aici sunt legate de: aspectele de mediu, obligațiile de conformare, riscurile și oportunitățile, precum și acțiuni incluse în cadrul proceselor sistemului de management de mediu și în alte procese ale afacerii. Standardul mai cere ca aceste acțiuni să fie implementate și evaluate din punct de vedere al eficacității lor.

Acțiunile planificate trebuie să fie proporționale cu opțiunile tehnologice și financiare, operaționale și cerințele afacerii.

6.2 Obiective de mediu și planificarea acțiunilor pentru atingerea lor 


6.2.1 Obiective de mediu
Cerința pune în aceeași oală aspectele de mediu semnificative, obligațiile de conformare și riscurile și oportunitățile legate de primele două (toate de la cerința 6.1) și cere organizațiilor să le utilizeze la definirea de obiective de mediu. Obiectivele de mediu trebuie să fie distribuite la funcțiile și nivelurile relevante. Standardul a renunțat la termenul de țintă de mediu.

Pentru obiectivele de mediu definite după rețeta de mai sus, organizația trebuie să asigure următoarele ingrediente: să fie coerente cu politica de mediu, să fie măsurabile (dacă este posibil), să fie monitorizate, să fie comunicate, să fie actualizate când este necesar. De asemenea, standardul cere ca obiectivele de mediu să fie menținute ca informații documentate.

6.2.2 Planificarea acțiunilor pentru atingerea obiectivelor de mediu
Această cerință este genială. Poate pentru prima dată când standardul aduce treburile sistemului de management de mediu în cadrul afacerii, iar afacerea poate să rezolve chestiunile de sistem. Standardul nu mai cere ca organizațiile să întocmească programe de management de mediu ci pur și simplu să ducă îndeplinirea obiectivelor de mediu către instrumentele normale definite de afacere pentru îndeplinirea de obiective (către fabrica de rezolvat obiective).

Atunci când își definește obiectivele sale de mediu, organizația trebuie să răspundă la întrebările: ce este de făcut? ce resurse sunt cerute? cine este responsabil? când vor fi finalizate?

O altă piatră grea la fundația sistemului de management de mediu este și următoarea cerință care este inclusă aici: organizația trebuie să determine modul în care rezultatele vor fi evaluate, inclusiv indicatori pentru monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor de mediu măsurabile (cu trimitere la cerința 9.1.1).

Chestiuni dificile de explicat aici: obiective de mediu asociate cu monitorizare, evaluare, indicatori, măsurabile (acolo unde este posibil, cu trimitere la chestiuni concrete, obiectivitate).

Urmează Capitolul 7.

O listă completă a articolelor pe tema ISO 14001-2015 găsiți aici.

Dacă doriți să aflați mai multe în legătură cu noile standarde ISO 9001 și ISO 14001 vă aștept la cursurile dedicate acestor subiecte. Pentru înscrieiri și informații suplimentare vă rog să luați legătura cu colegii mei care se ocupă de aceste aranjamente, la numărul de telefon 021.314.14.30 sau mobil 072.611.69.18.

Până la următorul articol, toate cele bune!
Trimiteți un comentariu