Audit de deseuri

Auditul de deşeuri, astfel cum este prevăzut în Legea 211/2011 este o etapă premergătoare realizării programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor.

Cine trebuie să realizeze un audit de deşeuri?

El devine obligatoriu pentru toate persoanele juridice, înregistrate în România, care exercită o activitate de natură comercială sau industrială.

De când este obligatoriu auditul de deşeuri?

El trebuie întocmit şi rezultatele implementate începând cu anul 2012.

Ce este un audit de deşeuri?

Definiţia oficială a auditului de deşeuri este prevăzută în Anexa nr. 1, punctul 1 la Legea 211/2011. Astfel, auditul de deşeuri este: o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor.
Cu alte cuvinte, auditul de deşeuri este un instrument care „măsoară” performanţa sistemului de management al cărui obiect este „gestiunea deşeurilor”, implicit a proceselor aparţinătoare (abordare procesuală în care sistem este egal sumă de procese şi interacţiunea dintre acestea), cu scopul:
  • de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate
  • de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi
  • de a evalua performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor.

Cum se realizează un astfel de audit de deşeuri?

Există mai multe metode prin care un astfel de audit de deşeuri poate fi realizat. Nu uitaţi, ţinta lui este să furnizeze acele date de intrare necesare pentru programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri. Printre acestea se pot enumera, de exemplu, procedurile standard de planificare conform sistemelor de management de mediu, cerinţele de la subcapitolul 4.3 din standardul SR EN ISO 14001, ori instrumente mai sofisticate, precum cele care abordează analize ale proceselor de producţie şi alte procese, în care componenta de prevenire se transformă în obiect şi subiect. Auditul de deşeuri, de asemenea, trebuie să ia în considerare şi activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, chiar dacă acestea nu se realizează „în amplasamentele” aceleiaşi persoane juridice. Mai mult, componentele auditului de deşeuri trebuie să fie legate de practicile utilizate de persoana juridică prin care se realizează managementul deşeurilor. Toate aceste elemente trebuie aduse la valori şi unităţi de măsură care să reflecte performanţa actuală a sistemului de management „al deşeurilor”.

Ce trebuie să includă programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri?

 Dacă ar fi să considerăm toate cele de mai sus, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri trebuie să cuprindă performanţa aşteptată (viitoare, planificată) a sistemului de management „al deşeurilor”, inclusiv modalităţile practice prin care această performanţă poate fi atinsă.

Ce nu este un audit de deşeuri?

Auditul de deşeuri nu este un bilanţ de mediu, nu este un studiu de impact asupra mediului, nu este un audit conform ISO 14001, nu este o evaluare a activităţii unei entităţi economice (persoane juridice, comerciant ori întreprindere) cu cerinţele din Legea nr. 211/2011.

Cum poţi să afli mai multe despre auditul de deşeuri?

Unul dintre posibilele răspunsuri este invitaţia la un curs dedicat acestui subiect. Vei afla aproape tot ceea ce trebuie să ştii despre auditul de deşeuri şi ceva în plus.

Doreşti mai multe informaţii? 


Trimite un e-mail.