Cursuri pentru voi


Specialist managementul deşeurilor

Curs acreditat

Trei zile de curs în care facem o radiografie a legislaţiei actuale referitoare la managementul deşeurilor şi a schimbărilor care se prefigurează. 

Trecem în revistă şi bunele practici pe care firmele le pot aplica pentru a se conforma cu actele de reglementare aplicabile. Învăţăm cum să punem în practică noile cunoştinţe dobândite prin studii de caz inspirate din situaţii reale cu care se confruntă firmele.


Audit de deşeuri

Auditul de deşeuri nu este un studiu de impact asupra mediului, nu este un audit conform ISO 14001, nu este o evaluare a activităţii unei entităţi economice (persoane juridice, comerciant ori întreprindere) cu cerinţele din Legea nr. 211/2011.

În două zile de curs, discutăm despre ce este şi ce nu este un audit de deşeuri şi despre metodele de realizare a unui astfel de audit, conform celor mai bune practici internaţionale. 


Manager al sistemelor de management de mediu

Curs acreditat

De la teoria la practica proiectării şi implementării sistemelor de management de mediu conform Standardului Internaţional ISO 14001, în trei zile de curs. 

Pornim de la interpretarea cerinţele standardului, cu accent pe acelea care, în mod tradiţional, creează probleme cursanţilor şi auditaţilor. Descifrăm rolurile şi atribuţiile unui manager al sistemelor de management de mediu, rezolvând studii de caz.
Auditor de mediu


Curs acreditat

Începem discuţia noastră de la obiectivele auditului de mediu, pentru ca mai apoi să vorbim despre selectarea şi menţinerea echipei de auditori de mediu.

Modalităţile de realizare a auditului de mediu, responsabilităţile şi autorităţile tipice in procesul de audit de mediu se numără şi ele printre temele abordate. Încheiem cele trei zile de curs cu studii practice despre realizarea chestionarului şi a raportului de audit.
Auditor sisteme de management integrate calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională

Pornim de la înţelegerea corectă a cerinţelor relevante din standardele ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001. Vorbim despre principii ale integrării celor trei sisteme şi despre tehnici de integrare. 

Le punem în aplicare în studii de caz, prin care participanţii la curs să înţeleagă felul în care se poate realiza, în mod practic, integrarea sistemelor de management. Ne axăm apoi asupra elementelor componente ale procesului de audit intern al sistemelor integrate.


Pentru informaţii şi înscrieri la cursuri, click aici.